Velferðarráðuneyti

1190/2017

Reglugerð um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2018. - Brottfallin

1. gr.

Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2018:

  frítekjumark
kr.
efra tekjumark
kr.
a. Vegna fjármagnstekna skv. a-lið 2. mgr. 16. gr.     98.640 
b. Tekjutrygging vegna atvinnutekna  
 skv. ákvæði til bráðabirgða 1.315.200 
c. Ellilífeyrir, almennt skv. 3. málsl. 1. mgr. 23. gr.    300.000 6.686.240
d. Ellilífeyrir, vegna atvinnutekna  
 skv. 4. málsl. 1. mgr. 23. gr. 1.200.000 
e. Örorkulífeyrir skv. 5. mgr. 18. gr. 2.575.220 4.728.788
f. Örorkustyrkur skv. 1. mgr. 19. gr. 2.575.220 4.697.972
g. Örorkustyrkur skv. 2. mgr. 19. gr. 2.575.220 4.728.788
h. Aldurstengd örorkuuppbót (100%)  
 skv. 1. mgr. 21. gr. 2.575.220 4.728.788
i. Tekjutrygging vegna lífeyrissjóðstekna  
 skv. 3. mgr. 22. gr.    328.800 
j. Ráðstöfunarfé skv. 3. málsl. 8. mgr. 48. gr.  1.327.182

2. gr.

Frítekjumörk (tekjumörk) bóta samkvæmt lögum nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2018:

  frítekjumark
kr.
efra tekjumark
kr.
a. Endurhæfingarlífeyrir skv. 1. mgr. 7. gr. 2.575.220 4.728.788
b. Heimilisuppbót, almennt skv. 2. mgr. 8. gr.    300.000 6.402.454
c. Heimilisuppbót, vegna atvinnutekna skv. 2. mgr. 8. gr. 1.200.000 
d. Sérstök uppbót skv. 2. mgr. 9. gr.  
 Til lífeyrisþega sem fær greidda heimilisuppbót     300.000
 Til lífeyrisþega sem fær ekki greidda heimilisuppbót     238.594

3. gr.

Tekjumörk bóta samkvæmt reglugerð nr. 1052/2009, um heimilisuppbót og uppbætur á lífeyri, skulu vera sem hér segir fyrir árið 2018:

 efra tekjumark
kr.
Frekari uppbætur skv. 12. gr. 2.827.779

4. gr.

Frítekjumark: Með frítekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem ekki hefur áhrif á bætur.

Efra tekjumark: Með efra tekjumarki er í reglugerð þessari átt við fjárhæð tekna á ári sem veldur því að bætur falla niður.

5. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 70. gr., sbr. 69. gr., laga nr. 100/2007, um almanna­tryggingar, með síðari breytingum, og 14. gr. laga nr. 99/2007, um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2018. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 1249/2016, um fjárhæðir frítekjumarka (tekjumarka) almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar fyrir árið 2017.

Velferðarráðuneytinu, 29. desember 2017.

Ásmundur Daðason
félags- og jafnréttismálaráðherra.

Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica