Velferðarráðuneyti

1223/2015

Reglugerð um nám og námskeið sem eru viðurkennd sem vinnumarkaðsúrræði. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi nám og námskeið teljast til vinnumarkaðsúrræða skv. 12. gr. laga nr. 55/2006, um vinnumarkaðsaðgerðir, með síðari breytingum:

  1. Nám sem fram fer samkvæmt námskrá sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur viðurkennt.
  2. Nám sem fram fer á vegum fræðslustofnana atvinnulífsins.
  3. Önnur námskeið en þau sem falla undir a. eða b. lið og fram fara á vegum símenntunar­miðstöðva.
  4. Námskeið sem fram fara á vegum Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
  5. Námskeið/nám sem ekki verður metið til eininga og fram fer á vegum endur­mennt­unar­stofnana á háskólastigi.
  6. Nám á námsbrautum á framhaldsskólastigi sem getur leitt til framhaldsskólaprófs, nám á verk- og starfsnámsbrautum á framhaldsskólastigi og frumgreinanám sem fram fer á for­sendum framhaldsfræðslu þannig að námið og uppbygging þess tekur mið af og er sniðið að þörfum fólks sem hefur verið þátttakandi á vinnumarkaði.
  7. Námskeið sem fram fer á vegum endurhæfingarmiðstöðva.
  8. Önnur námskeið sem eru líkleg til að styrkja fólk á vinnumarkaði að mati ráðgjafa Vinnu­mála­stofnunar.
  9. Nám sem fram fer á námsbrautum í kvöldskóla og/eða fjarnámi og telst einungis vera þriðj­ungur eða minna en þriðjungur af fullu námi en getur leitt til stúdentsprófs.

Nám sem er lánshæft samkvæmt reglum Lánasjóðs íslenskra námsmanna, hvort sem það fer fram í dag- eða kvöldskóla eða um er að ræða fjarnám, telst þó ekki námsúrræði skv. d. lið 1. mgr. 12. gr. laga um vinnumarkaðsaðgerðir. Hið sama gildir um nám á námsbrautum sem geta leitt til stúdentsprófs, sbr. þó i. lið 1. mgr.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 3. mgr. 12. gr. laga nr. 55/2006, um vinnu­mark­aðs­aðgerðir, með síðari breytingum, að fenginni umsögn stjórnar Vinnumálastofnunar, öðlast gildi 1. janúar 2016. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 13/2009, um nám og nám­skeið sem eru viðurkennd sem vinnumarkaðsúrræði, með síðari breytingum.

Velferðarráðuneytinu, 16. desember 2015.

Eygló Harðardóttir
félags- og húsnæðismálaráðherra.

Hanna Sigr. Gunnsteinsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica