Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

464/2010

Reglugerð um línuívilnun. - Brottfallin

1. gr.

Frá og með 1. júní 2010 má við línuveiðar dagróðrabáta með línu sem beitt er í landi landa 20% umfram þann afla í þorski, ýsu og steinbít sem reiknast til aflamarks þeirra, í einstökum róðrum. Einnig er heimilt við línuveiðar dagróðrabáta með línu sem stokkuð er upp í landi að landa 15% umfram þann afla í þorski, ýsu og steinbít sem reiknast til aflamarks þeirra, í einstökum róðrum. Heimild þessi er bundin eftirfarandi skilyrðum:

  1. Að línan sé beitt í landi eða stokkuð upp í landi og ekki séu önnur veiðarfæri um borð í bátnum.
  2. Að bátur komi til löndunar innan 24 klukkustunda frá því að haldið var til veiða úr þeirri höfn.
  3. Að sjálfvirkt tilkynningakerfi bátsins sé virkt.
  4. Að skipstjóri tilkynni um upphaf og lok róðurs skv. 4. gr.
  5. Að við skráningu afla í löndunarhöfn, í aflaupplýsingakerfið Gafl, komi fram, að veiðarfæri í tilteknum róðri hafi verið landbeitt lína eða lína stokkuð upp í landi samkvæmt upplýsingum skipstjóra.

2. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal línuívilnun í þorski á hverju fiskveiðiári takmarkast við 3.375 lestir, 2.100 lestir af ýsu og 700 lestir af steinbít, miðað við óslægðan fisk, sem skiptast þannig innan fiskveiðiársins:

 

Tímabil

Þorskur

Ýsa

Steinbítur

1.

September - nóvember

1.080     

903

32       

2.

Desember - febrúar

1.280     

673

70       

3.

Mars - maí

770     

388

425       

4.

Júní - ágúst

245     

136

173       


3. gr.

Fiskistofa fylgist með línuafla og tilkynnir ráðuneytinu hvenær líklegt megi telja að viðmiðunarafla hvers tímabils verði náð sbr. 2. gr. Náist ekki að veiða viðmiðunarafla einhvers tímabils bætast ónýttar heimildir við viðmiðunarafla næsta tímabils á eftir. Ráðuneytið tilkynnir síðan frá hvaða degi tiltekinn afli reiknast að fullu til aflamarks.

4. gr.

Skipstjóri skal tilkynna Fiskistofu um upphaf róðurs áður en lagt er úr höfn. Telst róður hafinn þegar tilkynning er send. Skipstjóri skal einnig tilkynna Fiskistofu þegar komið er til hafnar til löndunar. Tilkynningar skal senda í gegnum "Símalínu", sjálfvirkan þjónustusíma Fiskistofu. Í tilkynningu skal koma fram frá hvaða höfn bátur rær sbr. 2. tl. 1. gr.

Línuívilnun reiknast aðeins á þann afla sem endanlega er vigtaður hér á landi samkvæmt ákvæðum gildandi reglugerðar um vigtun sjávarafla, með síðari breytingum.

5. gr.

Reglugerð þessi er gefin út með stoð í 11. gr. laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til að öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda 1. júní 2010. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 674, 30. júlí 2009, um línuívilnun.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 27. maí 2010.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Steinar Ingi Matthíasson.

Reglugerð sem fellur brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica