Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

674/2009

Reglugerð um línuívilnun. - Brottfallin

1. gr.

Frá og með 1. september 2009 má við línuveiðar dagróðrabáta í einstökum róðrum landa 16% umfram þann afla í þorski, ýsu og steinbít sem reiknast til aflamarks þeirra. Heimild þessi er bundin eftirfarandi skilyrðum:

  1. Að línan sé beitt í landi og ekki séu önnur veiðarfæri um borð í bátnum.
  2. Að bátur komi til löndunar í höfn þeirri þar sem línan var tekin um borð innan 24 klukkustunda frá því að haldið var til veiða úr þeirri höfn.
  3. Að sjálfvirkt tilkynningakerfi bátsins sé virkt.
  4. Að skipstjóri tilkynni um upphaf og lok róðurs skv. 4. gr.
  5. Að við skráningu afla í löndunarhöfn, í aflaupplýsingakerfið Gafl, komi fram, að veiðarfæri í tilteknum róðri hafi verið landbeitt lína samkvæmt upplýsingum skip­stjóra.

2. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal línuívilnun í þorski á hverju fiskveiðiári takmarkast við 3.375 lestir, 2.100 lestir af ýsu og 700 lestir af steinbít, miðað við óslægðan fisk, sem skiptast þannig innan fiskveiðiársins:

 

Tímabil

Þorskur

Ýsa

Steinbítur

1.

September - nóvember

1.080       

903       

32       

2.

Desember - febrúar

1.280       

673       

70       

3.

Mars - maí

770       

388       

425       

4.

Júní - ágúst

245       

136       

173       

3. gr.

Fiskistofa fylgist með línuafla og tilkynnir ráðuneytinu hvenær líklegt megi telja að við­miðunar­afla hvers tímabils verði náð sbr. 2. gr. Náist ekki að veiða viðmiðunarafla einhvers tímabils bætast ónýttar heimildir við viðmiðunarafla næsta tímabils á eftir. Ráðu­neytið tilkynnir síðan frá hvaða degi tiltekinn afli reiknast að fullu til aflamarks.

4. gr.

Skipstjóri skal tilkynna Fiskistofu um upphaf róðurs áður en lagt er úr höfn. Telst róður hafinn þegar tilkynning er send. Skipstjóri skal einnig tilkynna Fiskistofu þegar komið er til hafnar til löndunar. Tilkynningar skal senda í gegnum Símalínu, sjálfvirkan þjónustu­síma Fiskistofu. Í tilkynningu skal koma fram frá hvaða höfn bátur rær sbr. 2. tl. 1. gr.

Línuívilnun reiknast aðeins á þann afla sem endanlega er vigtaður hér á landi samkvæmt ákvæðum gildandi reglugerðar um vigtun sjávarafla, með síðari breytingum.

5. gr.

Reglugerð þessi er gefin út með stoð í 11. gr. laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fisk­veiða, með síðari breytingum, til að öðlast þegar gildi og kemur til framkvæmda 1. september 2009. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 741, 24. júlí 2008, um línu­ívilnun.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 30. júlí 2009.

Jón Bjarnason.

Steinar Ingi Matthíasson.

Reglugerð sem fellur brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica