Leita
Hreinsa Um leit

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

1162/2005

Reglugerð um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2006. - Brottfallin

1. gr.

Daggjöld.

Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2006:

A. Hjúkrunarheimili.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

401

113

Grenilundur, Grenivík

13.862

401

113

Hvammur, Húsavík

13.600

401

113

Helgafell, Djúpavogi

13.426

401

113

Blesastaðir, Skeiðum

14.298

401

113

Sólvellir, Eyrarbakka

13.426

401

113

Roðasalir, Kópavogi

13.862

401

113

Sæborg, Skagaströnd

14.036

401

113

Silfurtún, Búðardal

13.862

401

113

Hlévangur, Reykjanesbæ

14.385

401

113

Kirkjuhvoll, Hvolsvelli

14.385

405

101

Hrafnista, Reykjavík

14.473

406

101

Hrafnista, Hafnarfirði

14.647

407

101

Grund, Reykjavík

14.473

408

101

Sunnuhlíð, Kópavogi

14.473

409

101

Skjól, Reykjavík

14.560

410

101

Eir, Reykjavík

14.473

411

101

Garðvangur, Garði

14.821

412

101

Skógarbær, Reykjavík

14.734

413

101

Droplaugarstaðir, Reykjavík

14.821

414

101

Lundur, Hellu

14.385

415

101

Hulduhlíð, Eskifirði

13.775

416

101

Hornbrekka, Ólafsfirði

14.211

417

101

Naust, Þórshöfn

13.949

418

101

Seljahlíð, Reykjavík

14.385

419

101

Sólvangur, Hafnarfirði

14.560

421

101

Víðines, Reykjavík

13.688

423

101

Höfði, Akranesi

13.949

424

101

Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi

14.036

425

101

Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi

13.688

426

101

Fellaskjól, Grundarfirði

13.775

427

101

Jaðar, Ólafsvík

13.513

428

101

Fellsendi, Búðardal

13.339

429

101

Barmahlíð, Reykhólum

13.513

433

101

Dalbær, Dalvík

14.036

434

101

Öldrunarstofnun Akureyrar

14.298

436

101

Uppsalir, Fáskrúðsfirði

13.949

437

101

Heilbrigðisstofnun Suðausturlands, Hornafirði

14.124

438

101

Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri

14.124

439

101

Hjallatún, Vík

13.513

440

101

Kumbaravogur, Stokkseyri

14.124

441

101

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði

14.124

442

101

Hraunbúðir, Vestmannaeyjum

14.734

443

101

Holtsbúð, Garðabæ

13.862

444

101

Vífilsstaðir, Garðabæ

14.560

Daggjald skal greitt þrátt fyrir að vistmaður hverfi af stofnun í stuttan tíma svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni. Fari vistmaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 30 daga. Ef vistmaður dvelur lengur en 30 daga á sjúkrahúsi ber að sækja um heimild til heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins fyrir greiðslu daggjalds umfram 30 daga. Við andlát vistmanns eða þegar vistmaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald í allt að 7 daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna krónískra nýrnasjúklinga þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á Landspítala-háskólasjúkrahús. Landspítali-háskólasjúkrahús greiðir kostnað vegna lyfjagjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á sjúkrahúsið.

Greiða skal 890 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern krónískan nýrnasjúkling sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt A-lið 1. gr.

B. Aðrar stofnanir.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald
kr.

441

117

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði

8.619

470

110

Vesturhlíð, Reykjavík

8.420

472

110

Hlíðarbær, Reykjavík

8.104

473

110

Lindargata, Reykjavík

8.104

474

110

MS-félag Íslands, Reykjavík

7.390

475

110

Múlabær, Reykjavík

5.052

476

110

Fríðuhús, Reykjavík

8.104

410

115

Eir, Reykjavík

8.104

434

115

Samn. Akureyrarbæjar v/minnissjúkra

8.104

415

115

Hulduhlíð, Eskifirði v/MS

7.390

412

171

Skógarbær, endurhæfingardeild, Reykjavík

20.390

477

115

Roðasalir, Kópavogi

8.104

477

115

Dagvistun Reykjanesbæjar v/minnissjúkra

8.104

477

115

Dagvistun Hafnarfjarðar v/minnissjúkra

8.104

Tryggingastofnun skal greiða daggjöld samkvæmt B-lið 1. gr.

2. gr.

Dvalarheimilisgjöld og gjöld fyrir dagvistun.

Daggjöldum vegna dvalarheimila fyrir aldraða og vegna dagvistunar aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2006:

1. Vistgjald á dvalarheimili fyrir aldraða kr. 6.213
2. Gjald á dagvistun fyrir aldraða kr. 3.766

Innifalið í dagvistunargjaldi er nauðsynlegur flutningskostnaður vistmanna. Þeir sem þjónustu dagvistar njóta skulu greiða 630 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt þessari grein.

3. gr.

Samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta, sem vistmönnum er látin í té á stofnunum, innifalin í daggjöldum.

4. gr.

Húsnæðisgjald vegna viðhalds.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem nýtt er til reksturs á dagvistunar-, dvalar- og hjúkrunarrýmum. Gjaldið árið 2006 er 2.226 kr. á m2 á ári og reiknast að hámarki á 60 m2 á hvert hjúkrunar- og vistrými að meðtöldu sameiginlegu rými og að hámarki 30 m2 á dagvistunarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis en ekki stofnkostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.

5. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 39. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2006. Jafnframt fellur úr gildi frá sama tíma reglugerð nr. 1032/2004 um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2005.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 20. desember 2005.

Jón Kristjánsson.

Davíð Á. Gunnarsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica