Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

1032/2004

Reglugerð um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2005. - Brottfallin

1. gr.
Daggjöld.

Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2005:

A. Hjúkrunarheimili.

Liður
Viðf.
Hjúkrunarheimili
Daggjald kr.
401
113
Grenilundur, Grenivík
13.254
401
113
Hvammur, Húsavík
13.004
401
113
Helgafell, Djúpavogi
12.837
401
113
Blesastaðir, Blesastöðum
12.920
401
113
Sólvellir, Eyrarbakka
12.837
401
113
Silfurtún, Búðardal
12.920
401
113
Sæborg, Skagaströnd
12.837
401
113
Roðasalir, Kópavogi
13.754
405
101
Hrafnista, Reykjavík
13.838
406
101
Hrafnista, Hafnarfirði
13.671
407
101
Grund, Reykjavík
13.588
408
101
Sunnuhlíð, Kópavogi
13.754
409
101
Hjúkrunarheimilið Skjól
13.754
410
101
Hjúkrunarheimilið Eir
13.671
411
101
Garðvangur, Garði
13.921
412
101
Hjúkrunarheimilið Skógarbær
14.005
413
101
Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum
14.171
414
101
Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu
13.588
415
101
Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði
13.087
416
101
Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði
13.421
417
101
Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn
13.337
418
101
Seljahlíð, Reykjavík
13.504
419
101
Sólvangur, Hafnarfirði
13.838
421
101
Víðines
13.504
423
101
Höfði, Akranesi
13.504
424
101
Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi
13.921
425
101
Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi
12.587
426
101
Fellaskjól, Grundarfirði
13.588
427
101
Jaðar, Ólafsvík
13.004
428
101
Fellsendi, Búðardal
12.754
429
101
Barmahlíð, Reykhólum
13.004
433
101
Dalbær, Dalvík
13.171
434
101
Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu
13.671
436
101
Uppsalir, Fáskrúðsfirði
13.754
437
101
Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð um öldrunarþjónustu
13.754
438
101
Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri
13.171
439
101
Hjallatún, Vík
12.837
440
101
Kumbaravogur, Stokkseyri
13.671
441
101
Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
13.337
442
101
Hraunbúðir, Vestmannaeyjum
13.671
443
101
Holtsbúð, Garðabæ
13.087
444
101
Vífilsstaðir, Garðabæ
13.754

Daggjald skal greitt þrátt fyrir að vistmaður hverfi af stofnun í stuttan tíma svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni. Fari vistmaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 30 daga. Við andlát vistmanns eða þegar vistmaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald næstu 7 daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna krónískra nýrnasjúklinga þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á Landspítala-háskólasjúkrahús. Landspítali-háskólasjúkrahús greiðir kostnað vegna lyfjagjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á sjúkrahúsið.

Greiða skal 845 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern krónískan nýrnasjúkling sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt A-lið 1. gr.

B. Daggjöld á öðrum stofnunum.

Stofn.
Viðf.
Heiti stofnunar
Daggjald kr.
441
117
Ás/Ásbyrgi, Hveragerði
8.148
470
110
Vesturhlíð, Reykjavík
8.030
472
110
Hlíðabær, Reykjavík
7.696
473
110
Lindargata, Reykjavík
7.696
474
110
MS-félag Íslands, Reykjavík
7.021
475
110
Múlabær, Reykjavík
4.798
476
110
Fríðuhús, Reykjavík
7.696
410
115
Hjúkrunarheimilið Eir
7.696
434
115
Samn. Akureyrarbæjar v/minnissjúkra
7.696
415
115
Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði v/MS
7.021
412
171
Hjúkrunarheimilið Skógarbær, endurhæfingardeild
19.328
477
115
Roðasalir, Kópavogi
7.696
477
115
Dagvistun Reykjanesbæjar v/minnissjúkra
7.696

Tryggingastofnun skal greiða daggjöld samkvæmt B-lið 1. gr.


2. gr.
Dvalarheimilisgjöld og gjöld fyrir dagvistun.

Daggjöldum á dvalarheimilum fyrir aldraða og fyrir dagvistun aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2005:
1. Vistgjald á dvalarheimili fyrir aldraða 5.900
2. Gjald á dagvistun fyrir aldraða 3.578

Nauðsynlegur flutningskostnaður vistmanna er innifalinn í dagvistunargjaldi. Þeir sem þjónustu dagvistar njóta skulu greiða 600 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt þessari grein.


3. gr.

Samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta, sem vistmönnum er látin í té á stofnunum, innifalin í daggjöldum.


4. gr.
Húsnæðisgjald vegna viðhalds.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem dagvistar-, dvalar- og hjúkrunarheimili nýta við rekstur á dagvistar-, dvalar- og hjúkrunarrýmum. Gjaldið árið 2005 er 2.114 kr. á m2 á ári og reiknast að hámarki á 60 m2 á hvert hjúkrunar- og vistrými að meðtöldu sameiginlegu rými og að hámarki 30 m2 á dagvistarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis, en ekki stofnkostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.


5. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 39. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2005. Jafnframt fellur úr gildi frá sama tíma reglugerð nr. 547/2004 um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 17. desember 2004.

Jón Kristjánsson.
Davíð Á. Gunnarsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica