Heilbrigðisráðuneyti

1215/2008

Reglugerð um daggjöld hjúkrunarheimila og annarra sérhæfðra vistunarstofnana árið 2009. - Brottfallin

1. gr.

Daggjöld.

Daggjöldum hjúkrunarheimila og annarra sérhæfðra vistunarstofnana er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2009:

A. Hjúkrunarheimili.

Liður

Viðf.

Heiti stofnunar

Daggjald

kr.

401

113

Grenilundur, Grenivík

21.420

401

113

Hvammur, Húsavík

18.027

401

113

Blesastaðir, Skeiðum

20.658

401

113

Sólvellir, Eyrarbakka

17.610

401

113

Roðasalir, Kópavogi

18.504

401

113

Sæborg, Skagaströnd

18.734

401

113

Silfurtún, Búðardal

19.918

401

113

Hlévangur, Reykjanesbæ

19.782

401

113

Kirkjuhvoll, Hvolsvelli

21.016

401

113

Drafnarhús, Hafnarfirði

20.409

405

101

Hrafnista, Reykjavík

19.966

406

101

Hrafnista, Hafnarfirði

19.489

407

101

Grund, Reykjavík

19.489

408

101

Sunnuhlíð, Kópavogi

19.966

409

101

Hjúkrunarheimilið Skjól

19.489

410

101

Hjúkrunarheimilið Eir

19.489

411

101

Garðvangur, Garði

20.269

412

101

Hjúkrunarheimilið Skógarbær

19.966

413

101

Droplaugarstaðir, Reykjavík

19.021

414

101

Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu

20.269

415

101

Hulduhlíð, Eskifirði

20.515

416

101

Hornbrekka, Ólafsfirði

19.305

417

101

Naust, Þórshöfn

18.277

418

101

Seljahlíð, Reykjavík

20.910

421

101

Víðines

19.071

423

101

Höfði, Akranesi

19.254

424

101

Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi

18.250

425

101

Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi

18.380

426

101

Fellaskjól, Grundarfirði

18.277

427

101

Jaðar, Ólafsvík

19.200

428

101

Fellsendi, Búðardal

18.380

429

101

Barmahlíð, Reykhólum

18.966

433

101

Dalbær, Dalvík

19.167

434

101

Öldrunarstofnun Akureyrar

19.021

436

101

Uppsalir, Fáskrúðsfirði

18.608

437

101

Heilbrigðisstofnun Suð-Austurlands

19.305

438

101

Klausturhólar

18.838

439

101

Hjallatún, Vík

19.200

440

101

Kumbaravogur, Stokkseyri

18.934

441

101

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði

20.208

442

101

Hraunbúðir, Vestmannaeyjum

19.879

443

101

Holtsbúð, Garðabæ

21.016

444

101

Vífilstaðir, Garðabæ

19.879

Daggjald 18.603,10 kr. sem er miðað við RAI 1,00 liggur til grundvallar útreikningi á daggjöldum hjúkrunarrýma.

Daggjald skal greitt þrátt fyrir að vistmaður hverfi af stofnun í stuttan tíma svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni. Fari vistmaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 30 daga. Ef vistmaður dvelur lengur en 30 daga á sjúkrahúsi ber að sækja um heimild til Sjúkratrygginga Íslands fyrir greiðslu daggjalds umfram 30 daga. Við andlát vistmanns eða þegar vistmaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald í allt að 7 daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna sjúklinga með langvinna nýrnasjúkdóma þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á Landspítala. Landspítali greiðir kostnað vegna lyfjagjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á sjúkrahúsið.

Greiða skal 1.200 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern sjúkling með langvinnan nýrnasjúkdóm sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á Landspítala.

Sjúkratryggingar Íslands greiða daggjöld samkvæmt A-lið.

B. Aðrar stofnanir.

Liður

Viðf.

Sérhæfð vistun

Daggjald
kr.

477

110

Árborg, dagvistun aldraðra

10.335

441

117

Ás/Ásbyrgi, Hveragerði

13.303

477

110

Dagvist aldraðra Reykjanesbæ v/minnissjúkra

10.335

477

110

Dagvist Blesugróf, Reykjavík

10.335

477

110

Dagvist Eyjafjarðarsveitar

10.335

474

110

Dagvist og endurhæfingarstöð MS-sjúklinga

9.425

477

110

Drafnarhús, Hafnarfirði

10.335

470

110

Dvalarheimili aldraðra heyrnarlausra

10.274

476

110

Fríðuhús, Reykjavík

10.335

410

115

Hjúkrunarheimilið Eir

10.335

412

171

Hjúkrunarheimilið Skógarbær, endurhæfingardeild

26.077

472

110

Hlíðarbær, Reykjavík

10.335

477

110

Lagarás, Egilsstöðum

10.335

473

110

Lindargata, Reykjavík

10.335

475

110

Múlabær, Reykjavík

6.442

477

110

Roðasalir, Kópavogi

10.335

434

110

Öldrunarstofnun Akureyrar v/minnissjúkra

10.335

Sjúkratryggingar Íslands greiða daggjöld samkvæmt B-lið.

2. gr.

Innifalin í daggjöldum samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta sem vistmönnum er látin í té á stofnunum, sbr. reglugerð nr. 422/1992 um greiðslur öldrunarstofnana fyrir heilbrigðisþjónustu.

3. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 22. gr., 24. gr., 55. gr. og ákvæði til bráðabirgða nr. IV, laga nr. 112/2008, um sjúkratryggingar, öðlast gildi 1. janúar 2009. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 1256/2007 um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2008.

Heilbrigðisráðuneytinu, 30. desember 2008.

Guðlaugur Þór Þórðarson.

Vilborg Þ. Hauksdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica