Félagsmálaráðuneyti

469/1977

Reglugerð um holræsagjöld í Egilsstaðahreppi. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um holræsagjöld í Egilsstaðahreppi.

 

1. gr.

            Hverjum þeim, sem á hús eða húshluta í Egilsstaðahreppi, á lóð eða leigir lóð i bænum við götu, veg eða opið svæði, sem holræsi hefur verið lagt í, ber að greiða árlegt holræsagjald til sveitarsjóðs.

            Upphæð holræsagjalds skal vera 0.15% af fasteignamati húsa og lóða skv. lögum um fasteignamat og fasteignaskráningu nr. 28, 29. apríl 1963.

            Lágmarksupphæð holræsagjalds fyrir hverja gjaldskylda fasteign skal aldrei vera lægri en kr. 2 000.00.

            Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald eigi virt fasteignavirðingu og skal þá greiða holræsagjald skv. samþykktum uppdráttum, kr. 1000 á hvern rúmmetra í íbúðarhúsnæði og kr. 5.00 á hvern rúmmetra í öðru húsnæði.

            Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekki holræsagjald.

            Ekki skal reikna holræsagjald fyrsta áríð sem byggingin er i notkun.

 

2. gr.

            Holræsagjald greiðist of hús- og íbúðareiganda, lóðareiganda ef um eignarlóð er að ræða, en af leigutaka, ef um leigulóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð á greiðslum gjaldsins.

            Gjaldið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveði i lóð og mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga þess, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og að­fararveði.

 

3. gr.

            Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalds fer með sama hætti og um fasteigna­skatt, enda skulu gjöld þessi innheimt sameiginlega.

 

            Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Egilsstaðahrepps, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum lögum nr. 15, 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Félagsmálaráðuneytið, 30. desember 1977.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica