Utanríkisráðuneyti

154/2009

Reglugerð um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi hryðjuverkasamtök (Al-Qaida og Talíbana). - Brottfallin

1. gr.

Almenn ákvæði.

Reglugerð þessi er sett til þess að framfylgja ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um þvingunaraðgerðir varðandi hryðjuverkasamtök (Al-Qaida og Talíbana) nr. 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006) og 1822 (2008) og ákvörðunum framkvæmdanefndarinnar um þvingunaraðgerðir varðandi hryðjuverkasamtök (Al-Qaida og Talíbana), sbr. ályktun nr. 1267 (1999).

Ákvarðanir framkvæmdanefndarinnar, þ.m.t. uppfærðir listar yfir aðila og hluti sem þvingunaraðgerðir beinast að eða varða, eftir því sem við á, eru birtar á vefsetri hennar (http://www.un.org/sc/committees/1267/index.shtml).

Ákvæði reglugerðar nr. 119/2009 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skulu gilda um framkvæmd reglugerðar þessarar.

2. gr.

Vopnasölubann.

Vopnasölubann skal gilda gagnvart þeim aðilum sem öryggisráðið eða framkvæmda­nefndin tilgreinir, sbr. I. viðauka, sbr. 1. mgr. ályktunar nr. 1822 (2008).

3. gr.

Útflutningsbann.

Óheimilt er að selja, útvega eða flytja ediksýruanhýdríð (acetic anhydride) til aðila í Afganistan sem eru tilgreindir í I. viðauka, sbr. 10. mgr. ályktunar nr. 1333 (2000).

4. gr.

Landgöngubann.

Einstaklingum, sem öryggisráðið eða framkvæmdanefndin tilgreinir, sbr. I. viðauka, er óheimilt að koma til landsins eða hafa hér viðkomu, sbr. 1. mgr. ályktunar nr. 1822 (2008). Hið sama á við um háttsetta fulltrúa samtaka Talíbana, sem hafa stöðu vararáðherra eða eru hærra settir, svo og jafnháttsetta hermenn undir stjórn Talíbana og aðra háttsetta ráðgjafa þeirra.

5. gr.

Yfirflugs- og lendingarbann.

Óheimilt er að loftfar taki á loft eða lendi á eða fljúgi yfir íslenskt yfirráðasvæði ef það loftfar hefur tekið á loft eða því er ætlað að lenda á svæði í Afganistan sem framkvæmdanefndin hefur tilgreint að sé undir stjórn Talíbana, nema hún hafi samþykkt það fyrirfram, sbr. 11. mgr. ályktunar nr. 1333 (2000).

6. gr.

Frysting fjármuna.

Frysta skal fjármuni og efnahagslegan auð í eigu aðila sem öryggisráðið eða framkvæmdanefndin tilgreinir, sbr. I. viðauka, sbr. 1. mgr. ályktunar nr. 1822 (2008).

Frysting fjármuna og efnahagslegs auðs tekur m.a. til fjármuna sem eru notaðir til að reka vefsetur og skylda starfsemi til stuðnings Al-Qaida, Usama bin Laden, Talíbönum eða öðrum aðilum sem þeim tengjast, sbr. 4. mgr. ályktunar nr. 1822 (2008).

7. gr.

Undanþágur frá þvingunaraðgerð.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum, sem gripið hefur verið til á grundvelli ályktana öryggisráðsins, af mannúðarástæðum eða öðrum ástæðum.

8. gr.

Viðurlög.

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.

9. gr.

Heimild.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

10. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi auglýsing nr. 349/2002 um ráðstafanir til að framfylgja ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna nr. 1267 (1999) um aðgerðir gegn liðsmönnum stjórnar Talíbana í Afganistan og nr. 1333 (2000) um aðgerðir gegn Talíbönum í Afganistan og hryðjuverkasveitum sem hafa aðsetur í Afganistan, sbr. ályktanir öryggisráðsins nr. 1388 (2002) og 1390 (2002) um ástandið í Afganistan.

Utanríkisráðuneytinu, 20. janúar 2009.

Össur Skarphéðinsson.

Benedikt Jónsson.

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica