Viðskiptaráðuneyti

755/1997

Reglugerð um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 594/1993, með síðari breytingum. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur í samningnum

um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 594/1993, með síðari breytingum.

1. gr.

            Á eftir 2. gr. f bætist við ný grein, 2. gr. g, sem orðast svo:

            Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 107/97 frá 12. desember 1997 skal eftirtalin EB-gerð öðlast gildi hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIV. viðauka við EES-samninginn um samkeppni, bókun I um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

            reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2236/97 frá 10. nóvember 1997 um breytingu á reglugerðum (EBE) nr. 417/85 og nr. 418/85 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart flokkum samninga um sérhæfingu annars vegar og rannsóknir og þróun hins vegar.

2. gr.

            Í þessari breytingu felst að gildistími skv. 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 417/85, sem tekin var upp í íslenskan rétt sem f-liður 2. gr. reglugerðar nr. 594/1993 og breytt með reglugerð nr. 375/1994, framlengist um þrjú ár, frá 31. desember 1997 til 31. desember 2000. Aðlögunarákvæði i með reglugerðinni, sem er í 6. tölul. XIV. viðauka við EES-samninginn og snertir gildistímann, fellur jafnframt niður.

            Jafnframt framlengist gildistími skv. 13. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 418/85, sem tekin var upp í íslenskan rétt sem g-liður 2. gr. reglugerðar nr. 594/1993 og breytt með reglugerð nr. 375/1994, um þrjú ár, frá 31. desember 1997 til 31. desember 2000. Aðlögunarákvæði j með reglugerðinni, sem er í 7. tölul. XIV. viðauka við EES-samninginn og snertir gildistímann, fellur og niður.

3. gr.

            Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 48. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, öðlast þegar gildi.

            Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðin, sem fela í sér breytingu á 6. og 7. tölul. XIV. viðauka við EES-samninginn og snerta beitingu 3. mgr. 53. gr. samningsins, eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB.

Viðskiptaráðuneytinu, 16. desember 1997.

Finnur Ingólfsson.

Jón Ögmundur Þormóðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica