Viðskiptaráðuneyti

226/1996

Reglugerð um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 594/1993, með síðari breytingum. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur

í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið,

nr. 594/1993, með síðari breytingum.

 

1. gr.

                Á eftir 2. gr. b. bætist við ný grein, 2. gr. c, sem hljóðar svo:

                Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 12/96 frá 1. mars 1996 skal eftirtalin EB-gerð öðlast gildi hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIV. viðauka við EES-samninginn (um samkeppni), bókun I (um altæka aðlögun) og öðrum ákvæðum samningsins:

-               reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 870/95 frá 20. apríl 1995 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga, ákvarðana og samstilltra aðgerða milli áætlunarskipafélaga (skipafélagasamtaka) samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 479/92.

 

2. gr.

                Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 48. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, öðlast þegar gildi.

                Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðin, sem fela í sér viðbót við XIV. viðauka við EES-samninginn og snerta beitingu 3. mgr. 53. gr. samningsins, eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB.

 

Viðskiptaráðuneytinu, 15. apríl 1996.

               

F. h. r.

Þorkell Helgason.

Jón Ögmundur Þormóðsson.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica