Viðskiptaráðuneyti

693/1996

Reglugerð um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 594/1993, með síðari breytingum. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur í samningnum

um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 594/1993, með síðari breytingum.

 

1. gr.

                Á eftir 4. gr., sbr. reglugerð nr. 375/1994, bætist við ný grein, 4. gr. a, sem orðast svo:

                Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 65/96 frá 27. nóvember 1996 skal eftirtalin EB-gerð öðlast gildi hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIV. viðauka við EES-samninginn um samkeppni, bókun I um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

                reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1523/96 frá 24. júlí 1996 um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1617/93 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga, ákvarðana og samstilltra aðgerða varðandi sameiginlega áætlunargerð og samræmda ferðaáætlun, sameiginlegan rekstur, samráð um fargjöld og farmgjöld í áætlunarflugi og um úthlutun afgreiðslutíma á flugvöllum.

 

2. gr.

                Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 48. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, öðlast þegar gildi.

                Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðin, sem fela í sér breytingu á XIV. viðauka við EES-samninginn og snerta beitingu 3. mgr. 53. gr. samningsins, eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB.

                Upptaka framangreindrar reglugerðar (EBE) nr. 1617/93 í íslenskan rétt var ákveðin með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/94 frá 21. mars 1994 um breytingu á bókun 47 og tilteknum viðaukum við EES-samninginn og er greint frá sérstökum aðlögunum á reglugerðinni í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB nr. 17 28. júní 1994, bls. 114. Texta reglugerðarinnar er að finna í sérstakri útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, bók 5, bls. 13-17.

 

Viðskiptaráðuneytinu, 30. desember 1996.

 

Finnur Ingólfsson.

Jón Ögmundur Þormóðsson.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica