Viðskiptaráðuneyti

229/1997

Reglugerð um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 594/1993, með síðari breytingum. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð um efnislegar samkeppnisreglur í samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, nr. 594/1993, með síðari breytingum.

 

1. gr.

                Á eftir 2. gr. d. bætist við ný grein, 2. gr. e., sem orðast svo:

                Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 12/97 frá 28. febrúar 1997 skal eftirtalin EB-gerð öðlast gildi hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIV. viðauka við EES-samninginn (um samkeppni), bókun I (um altæka aðlögun) og öðrum ákvæðum samningsins:

                reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 240/96 frá 31. janúar 1996 um beitingu 3. mgr. 85. gr. sáttmálans gagnvart tilteknum flokkum samninga um tæknilega yfirfærslu.

 

2. gr.

                Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 48. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993, öðlast þegar gildi.

                Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðin, sem fela í sér breytingu á XIV. viðauka við EES-samninginn og snerta beitingu 3. mgr. 53. gr. samningsins, eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB.

                Um leið og EB-gerðinni verður beitt hér á landi, eftir birtingu reglugerðar þessarar í B-deild Stjórnartíðinda og gerðarinnar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, falla úr gildi e- og i-liður 2. gr. reglugerðar nr. 594/1993, með síðari breytingum, þess efnis að reglugerð nr. 2349/84/EBE, með síðari breytingum, og reglugerð nr. 556/89/EBE hafi gildi hér á landi, sbr. 11. gr. EB-gerðarinnar.

 

Viðskiptaráðuneytinu, 1. apríl 1997.

 

Finnur Ingólfsson.

Jón Ögmundur Þormóðsson.

 

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica