Utanríkisráðuneyti

143/2015

Reglugerð um þvingunaraðgerðir varðandi Cote d'Ivoire (Fílabeinsströndina). - Brottfallin

1. gr.

Almenn ákvæði.

Reglugerð þessi er sett til þess að framfylgja:

 

a)

ályktunum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, sem eru settar á grundvelli 41. gr. VII. kafla stofnskrár Sameinuðu þjóðanna,

 

b)

ákvörðunum framkvæmdanefnda þess um þvingunaraðgerðir og/eða

 

c)

ákvæðum um þvingunaraðgerðir sem íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að framfylgja á grundvelli yfirlýsingar ríkisstjórna aðildarríkja Evrópusambandsins og Fríverslunar­samtaka Evrópu um pólitísk skoðanaskipti, sem er hluti samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. lög nr. 2/1993, eftir því sem við á.Í þeim gerðum sem vitnað er til í 2. gr., og öðrum ákvæðum reglugerðar þessarar, kemur fram um hvaða ályktanir öryggisráðsins og framkvæmdanefnda þess eða ályktanir Evrópu­sambandsins er að ræða, hverjar þær þvingunaraðgerðir eru sem koma eiga til fram­kvæmda og gegn hverjum þær beinast, sbr. 2. mgr. 4. gr. laga um framkvæmd alþjóð­legra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

2. gr.

Þvingunaraðgerðir.

Eftirfarandi gerðir Evrópusambandsins um þvingunaraðgerðir skulu öðlast gildi hér á landi með þeirri aðlögun sem getið er um í 3. gr. Gerðirnar, ásamt viðaukum, eru birtar sem fylgi­skjöl við reglugerð þessa:

 

-

Fylgiskjal 1: Ákvörðun ráðsins 2010/656/SSUÖ frá 29. október 2010 um fram­lengingu þvingunaraðgerða gegn Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 2: Ákvörðun ráðsins 2010/801/SSUÖ frá 22. desember 2010 um breytingu á ákvörðun ráðsins 2010/656/SSUÖ um framlengingu þvingunaraðgerða gegn Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 3: Ákvörðun ráðsins 2011/18/SSUÖ frá 14. janúar 2011 um breytingu á ákvörðun ráðsins 2010/656/SSUÖ um framlengingu þvingunaraðgerða gegn Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 4: Ákvörðun ráðsins 2011/221/SSUÖ frá 6. apríl 2011 um breytingu á ákvörðun 2010/656/SSUÖ um framlengingu þvingunaraðgerða gegn Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 5: Framkvæmdarákvörðun ráðsins 2012/144/SSUÖ frá 8. mars 2012 um framkvæmd ákvörðunar 2010/656/SSUÖ um framlengingu þvingunaraðgerða gegn Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 6: Ákvörðun ráðsins 2012/371/SSUÖ frá 10. júlí 2012 um breytingu á ákvörðun 2010/656/SSUÖ um framlengingu þvingunaraðgerða gegn Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 7: Framkvæmdarákvörðun ráðsins 2014/271/SSUÖ frá 12. maí 2014 um framkvæmd ákvörðunar 2010/656/SSUÖ um framlengingu þvingunaraðgerða gegn Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 8: Ákvörðun ráðsins 2014/460/SSUÖ frá 14. júlí 2014 um breytingu á ákvörðun 2010/656/SSUÖ um framlengingu þvingunaraðgerða gegn Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 9: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 174/2005 frá 31. janúar 2005 um takmarkanir á aðstoð við Cote d'Ivoire sem tengist herstarfsemi.

 

-

Fylgiskjal 10: Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 1032/2010 frá 15. nóvember 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 174/2005 um takmarkanir á aðstoð við Cote d'Ivoire sem tengist herstarfsemi.

 

-

Fylgiskjal 11: Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 668/2011 frá 12. júlí 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 174/2005 um takmarkanir á aðstoð við Cote d'Ivoire sem tengist herstarfsemi.

 

-

Fylgiskjal 12: Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 617/2012 frá 10. júlí 2012 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 174/2005 um takmarkanir á aðstoð við Cote d'Ivoire sem tengist herstarfsemi.

 

-

Fylgiskjal 13: Reglugerð ráðsins (EB) nr. 560/2005 frá 12. apríl 2005 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í ljósi ástandsins á Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 14: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1240/2008 frá 10. desember 2008 um breytingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 560/2005 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í ljósi ástandsins á Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 15: Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 25/2011 frá 14. janúar 2011 um breyt­ingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 560/2005 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í ljósi ástandsins á Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 16: Reglugerð ráðsins (ESB) nr. 330/2011 frá 6. apríl 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 560/2005 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í ljósi ástandsins á Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 17: Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 193/2012 frá 8. mars 2012 um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 560/2005 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í ljósi ástandsins á Cote d'Ivoire.

 

-

Fylgiskjal 18: Framkvæmdarreglugerð ráðsins (ESB) nr. 479/2014 frá 12. maí 2014 um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 560/2005 um sérstakar þvingunaraðgerðir sem beint er gegn tilteknum aðilum og rekstrareiningum í ljósi ástandsins á Cote d'Ivoire.Viðaukar við framangreindar gerðir eru birtir á frummáli, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga um fram­kvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008.

Framangreindar gerðir binda einstaklinga, lögaðila, rekstrareiningar og stofnanir án frekari lögfestingar, eftir því sem við getur átt, þ.m.t. ákvæði um viðskiptabann, landgöngubann og frystingu fjármuna.

3. gr.

Aðlögun.

Gerðir skv. 2. gr. skulu aðlagaðar með eftirfarandi hætti:

 

a)

ákvæði varðandi ríkisborgara, einstaklinga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yfirráðasvæði eða aðildarríki Evrópusambandsins ("EB", "ESB", "Banda­lagsins" eða "sameiginlega markaðarins") eiga við um íslenska ríkisborgara, einstak­linga, fyrirtæki, stjórnvöld, opinberar stofnanir, tungumál, yfirráðasvæði eða Ísland, eftir því sem við á,

 

b)

ákvæði um tilkynningar eða skýrslugerðir til aðildarríkja Evrópusambandsins eða stofnana þess gilda ekki. Hið sama á við um ákvæði um gildistöku eða hvenær gerðir skuli koma til framkvæmda,

 

c)

tilvísanir í gerðir, sem eru hluti samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningsins), eiga við um þau ákvæði íslensks réttar sem innleiða þær gerðir, eftir því sem við á,

 

d)

tilvísanir í gerðir, sem eru ekki hluti EES-samningsins, eiga við um hliðstæð ákvæði íslensks réttar, eftir því sem við á, þ.m.t. ákvæði tollalaga nr. 88/2005,

 

e)

tilvísanir í eldri ákvæði um þvingunaraðgerðir Evrópusambandsins eiga við um eldri íslensk ákvæði, eftir því sem við á,

 

f)

vefsetur með upplýsingum um lögbær stjórnvöld á Íslandi er: www.utn.is/ thvingunaradgerdir.4. gr.

Tilkynning.

Birting lista yfir aðila, sem nefndir eru í gerðum skv. 2. gr., skal skoðast sem tilkynning til þeirra um að þær þvingunaraðgerðir sem kveðið er á um í gerðunum beinist gegn þeim og er þeim bent á að þeir geti sótt um vissar undanþágur til utanríkisráðuneytisins eða óskað eftir afskráningu af listum, telji þeir sig ranglega skráða.

5. gr.

Undanþágur frá þvingunaraðgerð.

Ráðherra getur veitt undanþágur frá þvingunaraðgerðum, sem gripið hefur verið til, af mannúðarástæðum eða öðrum ástæðum. Hann getur m.a. heimilað að efndir séu samn­ingar eða að fullnægt sé öðrum réttindum og skyldum, sem fara í bága við reglugerð þessa en stofnuðust fyrir gildistöku hennar.

6. gr.

Viðurlög.

Hver sá sem brýtur gegn þvingunaraðgerðum skv. lögum nr. 93/2008 um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða skal sæta viðurlögum skv. 10. gr. laganna, nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum lögum.

7. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi, sem er sett með heimild í 4. og 12. gr. laga um framkvæmd alþjóðlegra þvingunaraðgerða nr. 93/2008, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um alþjóðlegar þvingunaraðgerðir varðandi Fílabeinsströndina nr. 140/2009, ásamt síðari breyt­ingum, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 544/2011 um breyting á reglugerðum nr. 154/2009, 140/2009, 155/2009, 148/2009, 147/2009, 299/2010 og 300/2010 um alþjóðlegar þving­unar­aðgerðir.

Utanríkisráðuneytinu, 26. janúar 2015.

Gunnar Bragi Sveinsson.

Stefán Haukur Jóhannesson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica