Umhverfisráðuneyti

23/1998

Reglugerð um breytingu á mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994, með síðari breytingum. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Reglugerð

um breytingu á mengunarreglugerð nr.48/1994,

með síðari breytingum.

1.gr.

            Viðauki 7 orðist svo ásamt fyrirsögn:

VIÐAUKI 7

Atvinnurekstur sem Hollustuvernd ríkisins vinnur starfsleyfi fyrir.

 1. Fiskimjölsverksmiðjur.
 2. Álframleiðsla.
 3. Áburðarframleiðsla.
 4. Sements- og kalkframleiðsla.
 5. Kísiljárnframleiðsla.
 6. Kísilmálmframleiðsla.
 7. Kísil- og kísilgúrframleiðsla.
 8. Járn- og stálframleiðsla.
 9. Glerullar- og steinullarframleiðsla.
 10. Sútunarverksmiðjur.
 11. Elsi sjávar- og ferskvatnslífvera þar sem ársframleiðsla er meiri en 200 tonn og fráveita til sjávar eða þar sem ársframleiðsla er meiri en 20 tonn og fráveita í ferskvatn.
 12. Meðferð úrgangs - móttökustöðvar sveitarfélaga: Flokkunarmiðstöðvar, urðunarstaðir og sorpbrennslustöðvar.
 13. Meðhöndlun og förgun spilliefna.
 14. Lím- og málningarvöruframleiðsla.
 15. Olíumalar- og malbilunarstöðvar með fasta staðsetningu.
 16. Kítín- og kítosanframleiðsla.
 17. Framleiðsla á magnesíum og efnasamböndum sem innihalda magnesíum.
 18. Framleiðsla á peroxíðum.
 19. Zinkframleiðsla.
 20. Olíuhreinsistöðvar.
 21. Pappírs- og trákvoðuframleiðsla.
 22. Framleiðsla á slípiefnum t.d. kísilkarbíð.
 23. Vinnsla alifatískra alkóhóla til iðnaðarnota.
 24. Annar sambærilegur rekstur.

2.gr.

            Viðauki 9 orðist svo ásamt fyrirsögn:

VIÐAUKI 9

Flokkun starfsleyfisskyldra fyrirtækja með tilliti til mentunarhættu og fyrirkomulag eftirlits.

1.flokkur.

 • Álframleiðsla.
 • Framleiðsla á tilbúnum áburði.
 • Sements- og kalkframleiðsla.
 • Kísiljárnframleiðsla (SiFe).
 • Kísilmálmframleiðsla (Si).
 • Kísilframleiðsla (SiO2).
 • Járn- og stálframleiðsla.
 • Glerullar- og steinullarframleiðsla.
 • Fiskeldisstöðvar ef framleiðsla er meiri en 1000 tonn á ári og afrennsli er til sjávar, eða meiri en 100 tonn á ári og afrennsli er í ferskvatn.
 • Meðferð úrgangs - móttökustöðvar sveitarfélaga: Flokkunarmiðstöðvar, urðunarstaðir og sorpbrennslustöðvar þar sem tekið er á móti meira en 5000 tonnum af úrgangi á ári eða fleiri en 20.000 einstaklingum þjónað.
 • Meðhöndlun og förgun spilliefna.
 • Framleiðsla á magnesíum og efnasamböndum sem innihalda magnesíum.
 • Framleiðsla á peroxíðum.
 • Zinkframleiðsla.
 • Olíuhreinsistöðvar.
 • Pappírs- og trjákvoðuframleiðsla.
 • Framleiðsla á slípiefnum t.d. kísilkarbíð.
 • Vinnsla alifatískra alkóhóla til iðnaðarnota.
 • Anna sambærilegur rekstur.

2.flokkur.

 • Kítín og kítosanframleiðsla.
 • Fiskimjölsverksmiðjur ef framleiðslugeta er meiri en 500 tonn á sólarhring og staðsetning er í þéttbýli.
 • Fiskeldisstöðvar ef framleiðslugeta er meiri en 200 tonn á ári og afrennsli er til sjávar, eða framleiðslugeta meiri en 20 tonn á ári og afrennsli er í ferskvatn.
 • Seiðaeldisstöðvar með meira en 350 þús. seiðum og afrennsli í ferskvatn.
 • Meðferð úrgangs - móttökustðvar sveitarfélags: Flokkunarmiðstövðar, urðunarstaðir og sorpbrennslustöðvar þar sem tekið er á móti milli 500 - 5000 tonnum af úrgangi á ári eða milli 1.000 til 20.000 einstaklingum er þjónað.
 • Skólphreinsistöðvar.
 • Annar sambærilegur atvinnurekstur.

3.flokkur.

 • Fiskimjölsverksmiðjur ef framleiðslugeta er meiri en 500 tonn á sólarhring og staðsetning er í stjálbýli. Einnig minni verksmiðjur sem staðsettar eru í þéttbýli.
 • Yfirborðsmeðhöndlun á járni, stáli og öðrum málmum.
 • Sútunarverksmiðjur.
 • Olíumalar- og malbikunarstöðvar með fasta staðsetningu.
 • Fiskeldisstöðvar ef framleiðslugeta er meiri en 100 tonn á ári og afrennsli til sjávar, eða framleiðslugeta meiri en 10 tonn á ári og afrennsli er í ferskvatn.
 • Seiðaeldisstöðvar með meira en 150 þús. seiði og afrennsli er í ferskvatn.
 • Meðferð úrgangs - móttökustöðvar sveitarfélaga: Flokkunarmiðstöðvar, urðunarstaðir og sorpbrennslustöðvar þar sem tekið er á móti milli 500 - 500 tonnum af úrgangi á ári eða færri en 1000 einstaklingum þjónað.
 • Ullarþvottastöðvar.
 • Fituherslur.
 • Gasbirgðastöðvar með meira en 100 m3 geymslurými (SPT).
 • Lifrarbræðslur.
 • Framleiðsla á mjöli og feiti úr sláturúrgangi.
 • Saltvinnsla úr sjó.
 • Bensínstöðvar.
 • Annar sambærilegur rekstur.

4.flokkur.

 • Seiða- og fiskeldisstöðvar aðrar en um getur í 1-3.
 • Lím- og málningarverksmiðjur.
 • Hreinlætisvöruverksmiðjur.
 • Plastframleiðsla.
 • Olíumalar- og malbikunarstöðvar með breytilega staðsetningu.
 • Stálsmíði og stálskipagerð.
 • Efnalaugar.
 • Framköllun á ljósmyndum og kvikmyndum.
 • Sláturhús.
 • Reykhús.
 • Flugvellir.
 • Ryðvarnarverkstæði og smurstöðvar.
 • Heitloftsþurrkun fiskafurða.
 • Málmsteypur.
 • Litun og bleiking.
 • Prentiðnaður.
 • Bílaþvottastöðvar.
 • Annar sambærilegur rekstur.

3.gr.

            Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 3. gr. laga nr. 81/1988, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með áorðnum breytingum, öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 8. janúar 1998.

Guðmundur Bjarnason.

Magnús Jóhannesson


Þetta vefsvæði byggir á Eplica