Umhverfisráðuneyti

273/1997

Reglugerð um breytingu á mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994, með áorðnum breytingum. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Reglugerð

um breytingu á mengunarvarnareglugerð

nr. 48/1994, með áorðnum breytingum.

1. gr.

Ákvæði 50. gr. hljóði svo:

Hávaði skal vera undir þeim viðmiðunarmörkum sem fram koma í viðauka 5 með mengunarvarnareglugerð, sbr. þó 53. gr. Ennfremur skal leitast við að uppfylla þau leiðbeiningarmörk sem fram koma í viðauka 5. Ef um er að ræða nýbyggingarsvæði í eldri byggð eða svæði þar sem skipulag eða starfsemi er fyrir, má þó heimila frávik sem lýst er í viðauka 5.

2. gr.

Við 1. mgr. 1. gr. í viðauka 5 bætist nýr málsliður er orðist svo: Viðmiðunargildi fyrir hávaða _innanhúss" er að finna í töflu í 5. mgr. 5. gr.

3. gr.

Ákvæði 3. mgr. 1. gr. viðauka 5 hljóði svo:

Ef um er að ræða nýbyggingarsvæði í eldri byggð eða svæði þar sem skipulag eða starfsemi er fyrir, má heimila frávik varðandi umferðarhávaða, sem nánar er fjallað um í grein 5 í þessum viðauka. Um hávaða á iðnaðarsvæðum er fjallað í grein 4 í þessum viðauka.

4. gr.

Tafla 1 í 3. gr. viðauka 5 breytist þannig:

 a)            Í stað _utan við glugga" í 1. mgr. komi: utan við húsvegg á jarðhæð og utan við opnanlegan glugga.

 b)           Í stað fyrirsagnar _Mesta hljóðstig utan við glugga" komi: Mesta hljóðstig utan við húsvegg á jarðhæð og utan við opnanlegan glugga.

5. gr.

Í stað _utan við glugga" í 4. mgr. 5. gr. í viðauka 5 komi: utan við húsvegg á jarðhæð og utan við opnanlegan glugga.

6. gr.

6. mgr. 5. gr. í viðauka 5 orðist svo:

70/55 merkir að viðmiðunarkrafa um 55 dB (A) utan við opnanlegan glugga skal vera uppfyllt fyrir a.m.k. helming íveruherbergja í hverri íbúð. Annars er leyfilegt hljóðstig utan við opnanlega glugga allt að 70 dB (A).

7. gr.

Lokaákvæði 5. gr. viðauka 5 hljóði svo:

1) Frávik:                I               Veruleg breyting á umferðaræð í byggð sem fyrir er.

                                II             Nýbyggingarsvæði í eldri byggð eða endurnýjun byggðar sem

                                                fyrir er.

8. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt 3. gr. laga nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með áorðnum breytingum, öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 28. apríl 1997.

Guðmundur Bjarnason.

Ingimar Sigurðsson.

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica