Umhverfisráðuneyti

536/1994

Reglugerð um breytingu á mengunarvarnareglugerð nr.48/1994 með síðari breytingu nr.387/1994. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

REGLUGERÐ

um breytingu á mengunarvarnareglugerð nr. 48/1994

með síðari breytingum nr. 387/1994.

1. gr.

Viðauki 6 verði svohljóðandi:

 

VIÐAUKI 6

Leyfilegt hámark mengunarefna í útblásturslofti bifreiða.

Um hámark mengandi efna í útblæstri bifreiða sem eru fluttar til landsins frá og með 1. júlí 1992 skulu gilda eftirfarandi mörk. Miðað er við prófanir samkvæmt US-87/88 reglum, sænskum A12/13 reglum eða tilskipun nr. 70/220/EBE með breytingum nr. 91/441/EBE og nr. 83/351/EBE eða tilskipun nr. 88/77/EBE með breytingum nr. 91/542/EBE, og að mengunarvarnabúnaður bifreiða sé samkvæmt reglugerð um gerð og búnað ökutækja. Bifreiðar áður gerðarprófaðar og skráðar innan Evrópska efnahagssvæðisins þurfa ekki að leggja fram vottorð til staðfestingar á að mengunarefni séu undir eftirfarandi mörkum.

A. Þegar prófað er samkvæmt sænskum reglum A12/13 eða bandarískum reglum US-87/88:

Kolmónoxíð........................................................

CO

2,11

gr/km

Kolvetni..............................................................

CH

0,25

gr/km

Köfnunarefnisoxíð..............................................

NOx

0,62

gr/km

Ryk......................................................................

 

0,124

gr/km

B. Þegar prófað er eftir tilskipun nr. 70/220/EBE með breytingum nr. 91/441/EBE og nr. 83/351/EBE:

Viðmiðunarþyngd
kg

Kolmónoxíð(CO)
í gr á hverja prófun

Summa kolvetna og
kðfnunarefnisoxíða
í gr á hverja prófun

£ 1020

58

19,0

1020 < vþ £ 1250

67

20,5

1250 < vþ £ 1470

76

22,0

1470 < vþ £ 1700

84

23,5

1700 < vþ £ 1930

93

25,0

1930 < vþ £ 2150

101

26,5

2150 £

110

28,0

 

eða

 

 

Kolmónoxíð.............................................

CO

2,72 gr/km

Kolvetni og köfnunarefnisoxíð................

HC+ NOx

0,97 gr/km

Ryk...........................................................

 

0,14 gr/km

C. Þegar prófað er samkvæmt tilskipun nr. 88/77/EBE með breytingum nr. 91/452/EBE:

Kolmónoxíð..................................................

CO

4,5 gr/kwh

Kolvetni........................................................

HC

1,1 gr/kwh

Kðfnunarefnisoxíð........................................

NOx

8,0 gr/kwh

Efnisagnir......................................................

 

0,36 gr/kwh(*)

(*) Sé um að ræða minni hreyfil en 85 kW skal margfalda markgildið með 1,7

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 3. gr. laga nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, sbr. lög nr. 65/1994 og með hliðsjón af EES-samningnum til að öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytið, 3. október 1994.

Össur Skarphéðinsson.

Magnús Jóhannesson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica