Umhverfisráðuneyti

362/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 748/2003 um snyrtivörur. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. viðauka:

Nýtt efni með EB-tilvísunarnúmer 1372 bætist við, sbr. fylgiskjal I sem birt er með reglugerð þessari.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. viðauka A:

a)

Ný efni með EB-tilvísunarnúmer 215-252 bætast við viðaukann, sbr. fylgiskjal II sem birt er með reglugerð þessari.

b)

Færslur fyrir efni með EB-tilvísunarnúmer 12 og 201 breytast, sbr. fylgiskjal III sem birt er með reglugerð þessari.3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. viðauka B:

Færslur fyrir efni með EB-tilvísunarnúmer 3-6, 10-12, 16, 19-22, 25, 27, 31-39, 44, 48, 50, 55 og 56 falla brott.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 17. gr. A laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi tilskipunum um breytingar á tilskipun 76/768/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur:

a)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2011/59/ESB frá 13. maí 2011 um breytingu, í því skyni að aðlaga að tækniframförum, á II. og III. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur, sem vísað er til í tl.1, XVI. kafla, viðauka II samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 15/2012, þann 11. febrúar 2012.

b)

Tilskipun ráðsins nr. 2011/84/ESB frá 20. september 2011 um breytingu á tilskipun 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að aðlaga viðauka III að tækniframförum.Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 11. apríl 2012.

F. h. r.

Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica