Samgönguráðuneyti

368/2008

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 464/2006 um fjarskiptaráð. - Brottfallin

1. gr.

2. mgr. 2. gr. reglugerðarinnar hljóði svo:

Eftirgreindir aðilar eiga rétt á að tilnefna einn fulltrúa í fjarskiptaráð auk varamanns, sem hefur þekkingu á fjarskiptamálum:

INTER - Samtök aðila er veita Internetþjónustu.
Neytendasamtökin.
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Skýrslutæknifélag Íslands.
Fjarskiptafyrirtæki sem bjóða farsíma eða talsímaþjónustu.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem er sett með stoð í 7. mgr. 2. gr. fjarskiptalaga, nr. 81 26. mars 2003, sbr. lög nr. 78 24. maí 2005, öðlast þegar gildi.

Samgönguráðuneytinu, 1. apríl 2008.

Kristján L. Möller.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica