Samgönguráðuneyti

835/2009

Reglugerð um ákvarðanir varðandi framkvæmd flugverndar sem leynt skulu fara. - Brottfallin

1. gr.

Markmið.

Reglugerð þessi er sett til að stuðla að auknu öryggi í flugi með bættri flugvernd. Mikilvægt er að unnt sé að birta einungis hluta þeirra reglna sem varða ákveðna þætti flugverndar. Þetta er gert til að koma í veg fyrir að unnt sé að nýta sér upplýsingar um framkvæmd flugverndar til að vega að öryggi flugs.

2. gr.

Birting leynilegra ákvarðana.

Samgönguráðherra hefur ákveðið að ákvarðanir framkvæmdastjórnar Evrópu­sambands­ins sem vísað er til í 7. gr. reglugerðarinnar, um viðbótaraðgerðir við innleiðingu sameigin­legra grundvallarviðmiða um flugvernd, skuli öðlast gildi hér á landi en verði á grundvelli öryggissjónarmiða einungis birtar þeim einstaklingum sem starfs síns vegna þurfa að hafa vitneskju um efni þeirra.

3. gr.

Efni ákvarðana.

Efni ákvarðana skv. 2. gr., sem verður hluti af reglugerð þessari, varðar beina flug­verndar­hagsmuni. Öryggi og leynd varðandi efni ákvarðananna leiðir af þjóðréttar­legum skuldbindingum á sviði flugverndar.

4. gr.

Miðlun upplýsinga.

Miðlun upplýsinga um framkvæmd flugverndar á grundvelli ákvörðunar sem vísað er til í 2. gr. skal tryggð með sannanlegum hætti; með því að samgönguráðherra felur Flug­mála­stjórn Íslands að fullnægja upplýsingaskyldu gagnvart þeim einstaklingum sem starfs síns vegna þurfa að hafa vitneskju um efni ákvarðananna.

5. gr.

Þagnarskylda.

Þeir einstaklingar sem starfs síns vegna fá vitneskju um efni ákvarðana samkvæmt reglu­gerð þessari skulu gæta fyllsta trúnaðar um efni þeirra í samræmi við ákvæði laga um loft­ferðir.

Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi.

6. gr.

Viðurlög.

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt 70. gr. f., sbr. 141. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998, með síðari breytingum.

7. gr.

Innleiðing.

Með reglugerð þessari öðlast gildi hér á landi eftirfarandi ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar um innleiðingu á ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar, um viðbótar­aðgerðir við innleiðingu sameiginlegra grundvallarviðmiða um flugverndarmál:

  1. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 68/2009 frá 29. maí 2009 um inn­leiðingu ákvörðunar framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins nr. C(2008)4333 08/VIII/2008 í EES-samninginn.

Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er sett á grundvelli reglugerðar (EB) nr. 2320/2002 frá 16. desember 2002 um sameiginlegar reglur um flugvernd í almenningsflugi, sbr. reglu­gerð (EB) nr. 820/2008 frá 8. ágúst 2008 um ráðstafanir til að framfylgja sam­eigin­legum grunnkröfum um flugvernd, með síðari breytingum.

8. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 2. mgr., sbr. h-lið 1. mgr. 70. gr. d og 145. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Samgönguráðuneytinu, 23. september 2009.

Kristján L. Möller.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica