Sjávarútvegsráðuneyti

175/2005

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 960, 6. desember 2004, um úthlutun á 3.200 þorskígildislestum til stuðnings byggðarlögum. - Brottfallin

1. gr.

1. málsliður 3. mgr. 4. gr. orðast svo: Skulu tillögur sveitarfélaga um þessar reglur sendar ráðuneytinu.


2. gr.

Í stað: "sveitarfélagi" í lokamálslið 1. mgr. 5. gr. komi: byggðarlagi.


3. gr.

Reglugerð þessi er gefin út með stoð í 2. málslið 1. mgr. 9. gr. laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum til að öðlast þegar gildi.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 8. febrúar 2005.

F. h. r.
Jón B. Jónasson.
Þórður Eyþórsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica