Sjávarútvegsráðuneyti

463/2004

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 303, 3. maí 1999, um afladagbækur. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

4. mgr. 6. gr. orðist svo: Í lok hverrar veiðiferðar og áður en lagst er að bryggju skal afladagbók vera að fullu færð.


2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða með síðari breytingum, laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar og laga nr. 151, 27. desember 1996 um fiskveiðar utan lögsögu Íslands öðlist þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 27. maí 2004.

F. h. r.
Jón B. Jónasson.
Þórður Eyþórsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica