Sjávarútvegsráðuneyti

234/2004

Reglugerð um humarveiðar. - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð þessi tekur til veiða með humarvörpu.

Humarveiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands eru aðeins heimilar fiskiskipum sem eru 300 brl. og minni enda séu þau búin 740 kílówatta aðalvél eða minni.

Heimild til veiða er bundin því skilyrði að fiskiskip hafi aflamark í humri.


2. gr.

Aðeins er fiskiskipum, sbr. 1. gr. heimilt að stunda humarveiðar á tímabilinu 15. mars til 30. september á eftirgreindum svæðum:


Svæði 1: Lónsdýpi
1. 64° 13´00 N - 14° 22´00 V
2. 63° 56´00 N - 13° 58´00 V
3. 63° 52´00 N - 14° 12´00 V
4. 64° 12´00 N - 14° 46´00 V
5. 64° 15´00 N - 14° 37´00 V

Svæði 2: Hornafjarðardýpi
1. 63° 59´00 N - 14° 55´00 V
2. 63° 40´00 N - 14° 36´00 V
3. 63° 38´00 N - 14° 52´00 V
4. 64° 02´00 N - 15° 27´00 V
5. 64° 04´00 N - 15° 19´00 V

Svæði 3: Breiðamerkurdýpi
1. 64° 02´00 N - 16° 04´00 V
2. 63° 50´00 N - 15° 40´00 V
3. 63° 33´00 N - 15° 27´00 V
4. 63° 29´00 N - 15° 42´00 V
5. 63° 54´00 N - 16° 21´00 V
6. 63° 56´00 N - 16° 17´00 V

Svæði 4: Meðallandsbugur
1. 63° 46´00 N - 16° 45´00 V
2. 63° 21´00 N - 16° 42´00 V
3. 63° 17´00 N - 16° 56´00 V
4. 63° 16´00 N - 17° 09´00 V
5. 63° 30´00 N - 17° 30´00 V
6. 63° 31´00 N - 17° 46´00 V
7. 63° 39´00 N - 17° 40´00 V
8. 63° 44´00 N - 17° 17´00 V

Svæði 5: Eyjasvæði
1. 63° 28´00 N - 19° 50´00 V
2. 63° 23´00 N - 19° 38´00 V
3. 63° 19´00 N - 19° 43´00 V
4. 63° 09´00 N - 20° 21´00 V
5. 63° 08´00 N - 21° 00´00 V
6. 63° 14´00 N - 21° 37´00 V
7. 63° 12´00 N - 21° 54´00 V
8. 63° 34´00 N - 21° 58´00 V
9. 63° 33´00 N - 21° 41´00 V
10. 63° 26´00 N - 20° 47´00 V
11. 63° 21´00 N - 20° 49´00 V
12. 63° 17´00 N - 20° 36´00 V
13. 63° 20´00 N - 20° 17´00 V
14. 63° 24´00 N - 20° 13´00 V
15. 63° 28´00 N - 20° 00´00 V

Svæði 6: Grindavíkursvæði
1. 63° 47´00 N - 21° 42´00 V
2. 63° 42´00 N - 21° 30´00 V
3. 63° 36´00 N - 21° 58´00 V
4. 63° 37´00 N - 22° 19´00 V
5. 63° 25´00 N - 22° 28´00 V
6. 63° 29´00 N - 22° 48´00 V
7. 63° 31´00 N - 23° 08´00 V
8. 63° 24´00 N - 23° 20´00 V
9. 63° 22´00 N - 23° 37´00 V
10. 63° 20´00 N - 23° 41´00 V
11. 63° 22´00 N - 23° 58´00 V
12. 63° 34´00 N - 23° 35´00 V
13. 63° 34´00 N - 23° 26´00 V
14. 63° 40´00 N - 23° 16´00 V
15. 63° 47´00 N - 22° 47´00 V
16. 63° 45´00 N - 22° 36´00 V
17. 63° 45´00 N - 22° 14´00 V

Svæði 7: Eldeyjarsvæði
1. 64° 04´00 N - 22° 58´00 V
2. 63° 56´00 N - 22° 59´00 V
3. 63° 50´00 N - 22° 49´00 V
4. 63° 45´00 N - 23° 01´00 V
5. 63° 43´00 N - 23° 15´00 V
6. 63° 37´00 N - 23° 31´00 V
7. 63° 27´00 N - 23° 55´00 V
8. 63° 29´00 N - 24° 00´00 V
9. 64° 09´00 N - 23° 35´00 V

Svæði 8: Jökuldýpi
1. 64° 37´00 N - 23° 11´00 V
2. 64° 25´00 N - 22° 54´00 V
3. 64° 18´00 N - 23° 19´00 V
4. 64° 22´00 N - 23° 32´00 V
5. 64° 33´00 N - 23° 58´00 V
6. 64° 39´00 N - 23° 36´00 V


3. gr.

Slitinn humar 6-10 g að þyngd og óslitinn 20-33 g að þyngd, telst ekki með til aflamarks, enda fari hlutfall þess stærðarflokks ekki yfir 10% af humarafla skipsins í veiðiferð.

Löggiltur vigtarmaður staðfesti á vigtarnótu magn og hlutfall slitins og óslitins humars í ofangreindum stærðarflokki í afla hverrar veiðiferðar. Liggi slík staðfesting ekki fyrir telst humarinn að fullu metinn til aflamarks.

Þegar umreikna skal slitinn humar yfir í óslitinn skal margfalda vegið magn humarhala með 3,25. Þegar umreikna skal óslitinn humar yfir í slitinn skal deila í vegið magn óslitins humars með 3,25.


4. gr.

Lágmarksmöskvastærð í netþaki humarvörpu skal vera 135 mm en 80 mm í öðrum hlutum vörpunnar. Auk þess er skylt að hafa tvö ferhyrnd netstykki á legg úr a.m.k. 200 mm riðli á efra byrði belgs vörpunnar. Fremra netstykkið skal vera a.m.k. 4 m að lengd og skal því komið fyrir fremst á efra byrði vörpunnar fyrir aftan netþak. Afturhorn netstykkisins skal festa ekki fjær hliðarleisum en nemur 20 möskvum. Aftara netstykkið skal vera a.m.k. 2 m að lengd og skal það staðsett u.þ.b. 2 m aftan við aftari rönd fremra netstykkisins. Afturhorn netstykkisins skal festa ekki fjær hliðarleisum en nemur 20 möskvum. Netstykki þessi skulu fest þannig að hver leggur stykkisins sé festur á móti 5 upptökum efra byrðisins.

Óheimilt er að nota nokkurn þann útbúnað sem þrengir, herpir eða lokar á nokkurn hátt möskvum eða umbúnaði af nokkru tagi til þess að koma í veg fyrir rennsli afla aftur í poka eða net eða annað til þéttingar poka að aftan. Þó er heimilt að festa undir pokann net, allt að 9 m að lengd, með 135 mm möskvastærð til þess að koma í veg fyrir slit.


5. gr.

Á humarveiðum skal óheimilt að hafa önnur veiðarfæri en humarvörpur um borð í veiðiskipinu. Óheimilt er að stunda botnfiskveiðar með humarvörpu.


6. gr.

Skylt er að hirða allan humar og fiskafla, sem fiskiskip fær í humarvörpu og reiknast fiskafli til botnfiskaflamarks skipsins. Skal botnfiski haldið aðgreindum eftir tegundum og hann veginn á löndunarstað skv. ákvæðum reglugerðar nr. 522/1998, um vigtun sjávarafla.

Óheimilt er að frysta humar um borð í veiðiskipi.


7. gr.

Heimilt er hverju skipi að flytja allt að 20% af aflamarki sínu í humri frá yfirstandandi fiskveiðiári til þess næsta. Varðandi framsal aflamarks vísast til 12. gr. laga nr. 38/1990, um stjórn fiskveiða.


8. gr.

Skipstjórum er skylt að halda afladagbækur, sem Fiskistofa leggur til, sbr. reglugerð nr. 303/1999, um afladagbækur.


9. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum skv. lögum nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum.

Fiskistofa skal svipta skip leyfi til veiða í atvinnuskyni fyrir brot gegn reglugerð þessari, sbr. lög nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar.


10. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 38, 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og laga nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar til þess að öðlast gildi 15. mars 2004 og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er felld úr gildi reglugerð nr. 278, 26. mars 2002, um humarveiðar.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 8. mars 2004.

Árni M. Mathiesen.
Þórður Eyþórsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica