Sjávarútvegsráðuneyti

603/2003

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 365, 15. maí 2002, um þorskfisknet. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

2. gr. reglugerðarinnar orðist svo:
Lágmarksmöskvastærð þorskfiskneta, sem heimilt er að nota til þorskfiskveiða, er 5 og 1/2 þumlungur (139,7 mm).

Frá 8. ágúst 2003 er óheimilt að nota net til þorskfiskveiða sem er með stærri möskva en 9 þumlungar (228,6 mm).

Frá 1. september 2004 er óheimilt að nota net til þorskfiskveiða sem er með stærri möskva en 8 þumlungar (203,3 mm).


2. gr.

Við reglugerðina bætist ákvæði til bráðabirgða sem orðist svo:
Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skal heimilt til 1. maí 2004 að nota þorskfisknet með allt að 9,5 þumlunga möskvum (241,3 mm) enda hafi þau verið flutt til landsins fyrir 26. mars 2003.


3. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.


Sjávarútvegsráðuneytinu, 8. ágúst 2003.

Árni M. Mathiesen.
Þorsteinn Geirsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica