Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

481/2017

Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. - Brottfallin

Felld brott með:

Breytingareglugerðir:

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla II. viðauka skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2017, frá 17. mars 2017, öðlast eftirtaldar EB- og ESB-gerðir gildi hér á landi:

 1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1235/2008 frá 8. desember 2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 127.
 2. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 537/2009 frá 19. júní 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar skrána yfir þriðju lönd þar sem tilteknar landbúnaðarafurðir, sem eru lífræn framleiðsla, verða að vera upprunnar til að setja megi þær á markað í Bandalaginu. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 158.
 3. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 471/2010 frá 31. maí 2010 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar skrána yfir þriðju lönd þar sem tilteknar landbúnaðarafurðir, sem eru lífræn framleiðsla, verða að vera upprunnar til að setja megi þær á markað í Sambandinu. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 166.
 4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 590/2011 frá 20. júní 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 173.
 5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1084/2011 frá 27. október 2011 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á inn­flutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 177.
 6. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1267/2011 frá 6. desember 2011 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 179.
 7. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 508/2012 frá 20. júní 2012 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 214.
 8. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 751/2012 frá 16. ágúst 2012 um leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglu­gerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 259.
 9. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 125/2013 frá 13. febrúar 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglu­gerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi á lífrænum vörum frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 265.
 10. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 567/2013 frá 18. júní 2013 um leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 298.
 11. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 586/2013 frá 20. júní 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum og um undanþágu frá reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar framlagningardag ársskýrslunnar. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 301.
 12. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 355/2014 frá 8. apríl 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 324.
 13. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 442/2014 frá 30. apríl 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 að því er varðar beiðnir um færslu á skrá yfir þriðju lönd sem eru viðurkennd að því er varðar jafngildi í tengslum við innflutning á líf­rænum vörum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 350.
 14. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 644/2014 frá 16. júní 2014 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi á lífrænum vörum frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 352.
 15. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 829/2014 frá 30. júlí 2014 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um fram­kvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á inn­flutn­ingi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 362.
 16. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1287/2014 frá 28. nóvember 2014 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á inn­flutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 371.
 17. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/131 frá 23. janúar 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 398.
 18. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/931 frá 17. júní 2015 um breytingu og leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um fram­kvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á inn­flutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 402.
 19. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1980 frá 4. nóvember 2015 um leiðréttingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglu­gerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 421.
 20. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2345 frá 15. desember 2015 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglu­gerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 424.
 21. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/459 frá 18. mars 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 438.
 22. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/910 frá 9. júní 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 456.
 23. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1330 frá 2. ágúst 2016 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1235/2008 um ítarlegar reglur um framkvæmd reglugerðar ráðsins (EB) nr. 834/2007 að því er varðar fyrirkomulag á innflutningi lífrænna afurða frá þriðju löndum. Reglugerðin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, frá 20. apríl 2017, bls. 458.

2. gr.

Matvælastofnun fer með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 4. og 5. gr. laga nr. 162/1994 um lífræna landbúnaðarframleiðslu, með síðari breytingum.

3. gr.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 7. gr. laga nr. 162/1994 um lífræna land­bún­aðar­framleiðslu, með síðari breytingum.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 6. gr. laga nr. 162/1994 um lífræna landbún­aðar­framleiðslu, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi. Á sama tíma fellur brott reglu­gerð nr. 240/2010 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 345/2008 um reglur um lífræna landbúnaðarframleiðslu vegna innflutnings frá löndum utan EES-svæðisins.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 30. maí 2017.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Ólafur Friðriksson.

Eggert Ólafsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica