Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

826/2010

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 662, 18. ágúst 2010, um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2010/2011, með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 3. gr.:

  1. 4. tl. 1. mgr. 3. gr. orðist svo: 4. Innfjarðarækja samtals 400, þ.a. Arnarfjörður 400.
  2. Á eftir 5. mgr. 3. gr. kemur ný mgr. sem orðast svo:

Veiðitímabil innfjarðarækju stendur frá 1. nóvember 2010 til og með 30. apríl 2011. Heimilt er með tilkynningu til leyfishafa að breyta veiðitíma á ákveðnum veiðisvæðum innfjarðarækju, að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunar.

2. gr.

Reglugerð þessi er gefin út með stoð í ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem eiga hlut að máli.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 27. október 2010.

F. h. r.

Jóhann Guðmundsson.

Hrefna Karlsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica