Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

517/2010

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 75/2010 um loðnuveiðar íslenskra skipa á vetrarvertíð 2010. - Brottfallin

1. gr.

Við 2. gr. bætist ný málsgrein sem orðist svo:

Heimilt er hverju skipi að veiða allt að 4% yfir aflamark í loðnu á vertíðinni og dregst sá umframafli frá aflamarki þess á árinu 2011.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum og laga nr. 151/1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum, til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 18. júní 2010.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Steinar Ingi Matthíasson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica