Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

873/2009

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 676, 30. júlí 2009, um veiðar í atvinnuskyni fiskveiðiárið 2009/2010. - Brottfallin

1. gr.

1. mgr. 3. gr. orðist svo:

Á tímabilinu 1. september 2009 til 31. ágúst 2010 er leyfilegur heildarafli í öðrum tegundum en botnfiski sem hér segir:

 

Tegund

Lestir

1.

Síld (íslensk sumargotssíld)

15.000

2.

Úthafsrækja

7.000

3.

Humar

2.200

4.

Hörpudiskur

0

5.

Innfjarðarækja samtals

300

 

þ.a. Arnarfjörður

300


2. gr.

Á eftir 5. mgr. 3. gr. kemur ný mgr. sem orðast svo:

Miðað er við að veiðitímabil innfjarðarækju standi frá 1. nóvember 2009 til og með 30. apríl 2010. Heimilt er með tilkynningu til leyfishafa að breyta veiðitíma á ákveðnum veiðisvæðum innfjarðarækju, að fenginni umsögn Hafrannsóknastofnunar.

3. gr.

Reglugerð þessi er gefin út með stoð í ákvæðum laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 28. október 2009.

F. h. r.
Steinar Ingi Matthíasson.

Kristján Freyr Helgason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica