Menntamálaráðuneyti

85/1994

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 105/1990 um framhaldsskóla sbr. reglugerð nr. 23/1991 og reglugerð nr. 421/1991. - Brottfallin

1. gr.

1. mgr. 15. gr. orðist svo:

Menntamálaráðherra skipar skólanefnd við hvern framhaldsskóla til fjögurra ára í senn. Í skólanefndum skulu sitja sjö menn: Tveir fulltrúar starfsmanna kosnir á fundi allra starfsmanna skólans, einn fulltrúi kosinn af nemendum skólans, þrír fulltrúar ar tilnefndir af hlutaðeigandi sveitarfélagi eða samtökum sveitarfélaga í viðkomandi landshluta og einn fulltrúa skipar ráðherra án tilnefningar. Fulltrúi nemenda skal þó kosinn til eins árs. Varamenn skulu valdir með sama hætti. Nefndin velur sér formann til tveggja ára í senn, en fulltrúi ráðuneytisins kallar nýja nefnd saman til fyrsta fundar.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 40. gr. laga um framhaldsskóla nr. 57/ 1988 sbr. lög nr. 107/1988, lög nr. 74/1989 og lög nr. 81/1993 og öðlast þegar gildi.

Menntamálaráðuneytið, 11. febrúar 1994.

Ólafur G. Einarsson.

Guðríður Sigurðardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica