Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti

569/2008

Reglugerð um (13.) breytingu á reglugerð nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk. - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 6/2006, frá 5. janúar 2006, sem vísað er til í XIII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 116/2006, frá 23. september 2006, og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1729/2006, frá 23. nóvember 2006, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1805/2006, frá 7. desember 2006, reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1831/2006, frá 13. desember 2006, sem vísað er til í XIII. kafla II. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2007, frá 7. júlí 2007, skulu öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af reglugerð þessari, II. viðauka samningsins, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans.

2. gr.

Ofangreindar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar eru birtar sem fylgiskjöl við reglugerð þessa.

3. gr.

Með innleiðingu á reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 6/2006, reglugerð (EB), nr. 1729/2006, reglugerð (EB) nr. 1805/2006 og reglugerð (EB) nr. 1831/2006, breytast ákvæði í viðauka I við reglugerð nr. 653/2001 um hámark dýralyfjaleifa í sláturafurðum, eggjum og mjólk, þannig að:

  1. Lyfjaefni sem talin eru upp í viðauka reglugerðar EB nr. 6/2006 bætast við í 1. kafla: Sýkingalyf, undirkafla 1.2.: Sýklalyf.
  2. Lyfjaefni sem talin eru upp í viðauka reglugerðar EB nr. 1729/2006 bætast við í 2. kafla: Sníklalyf, undirkafla 2.1.: Innsníklalyf, í 4. kafla: Bólgueyðandi lyf, undirkafla 4.2.: Bólgueyðandi lyf, önnur en sterar.
  3. Lyfjaefni sem talin eru upp í viðauka reglugerðar EB nr. 1805/2006 bætast við í 1. kafla: Sýkingalyf, undirkafla 1.2.: Sýklalyf, í 2. kafla: Sníklalyf, undirkafla 2.2.: Útsníklalyf, og í 4. kafla: Bólgueyðandi lyf, undirkafla 4.2.: bólgueyðandi lyf, önnur en sterar.
  4. Lyfjaefni sem talin eru upp í viðauka reglugerðar EB nr. 1831/2006 bætast við í 1. kafla: Sníklalyf, undirkafla 2.3.: Inn- og útsníklalyf.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 96/1997 um eldi og heilbrigði sláturdýra, slátrun, vinnslu, heilbrigðisskoðun og gæðamat á sláturafurðum og lögum nr. 66/1998 um dýralækna og heilbrigðisþjónustu við dýr, ásamt síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu, 12. júní 2008.

F. h. r.

Sigurgeir Þorgeirsson.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica