Landbúnaðarráðuneyti

800/2006

Reglugerð um (21.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri. - Brottfallin

1. gr.

Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2005, frá 8. febrúar 2005 skulu reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1334/2003 frá 25. júlí 2003 og nr. 2112/2003 frá 1. desember 2003, öðlast gildi hér á landi. Vísað er til þessara reglugerða framkvæmdastjórnarinnar í I. viðauka II. kafla samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.

2. gr.

Reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1334/2003 og nr. 2112/2003 eru birtar sem fylgiskjöl I og II við reglugerð þessa.

3. gr.

Í samræmi við 1. gr. breytast ákvæði 9. liðar, Snefilefni, D-hluta 3. viðauka, aukefni, reglugerðar nr. 340/2001. Breytingarnar eru útlistaðar hér að neðan:

EBE-númer

Frumefni

Aukefni

Efnaformúla og lýsing

Hámarksinnihald frumefnisins í mg/kg í heilfóðri eða í mg á dag

Önnur ákvæði

Gildistími leyfis

9. Snefilefni

E 1

Járn-Fe

Ferrókarbónat

FeCO3

Sauðfé: 500 (samtals) mg/kg heilfóðurs

Gæludýr: 1 250 (samtals) mg/kg heilfóðurs

Svín:

- grísir allt að einni viku áður en þeir eru vandir undan: 250 mg á dag

- önnur svín: 750 (samtals) mg/kg heilfóðurs

Aðrar tegundir: 750 (samtals) mg/kg heilfóðurs

 

Án tímamarka

Ferróklóríð, fjórvatnað

FeCl2·4H2O

Járnklóríð, sexvatnað

FeCl3·6H2O

Ferrósítrat, sexvatnað

Fe3(C6H5O7)2·6H2O

Ferrófúmarat

FeC4H2O4

Ferrólaktat, þrívatnað

Fe(C3H5O3)2·3H2O

Járnoxíð

Fe2O3

Ferrósúlfat, einvatnað

FeSO4H2O

Ferrósúlfat, sjövatnað

FeSO4·7H2O

Ferróklósamband amínósýra, vatnað

Fe(x)1-3 . nH2O

(x = forskautsjón amínósýru leidd af vatnsrofnu sojaprótíni).

Mólþungi 1 500 eða minni

E 3

Kóbalt-Co

Kóbaltasetat, fjórvatnað

Co(CH3COO)2·4H2O

2 (samtals)

-

Án tímamarka

Basískt kóbaltkarbónat, einvatnað

2CoCO3·3Co(OH)2·H2O

Kóbaltklóríð, sexvatnað

CoCl2·6H2O

Kóbaltsúlfat, sjövatnað

CoSO4·7H2O

Kóbaltsúlfat, einvatnað

CoSO4·H2O

Kóbaltnítrat, sexvatnað

Co(NO3)2·6H2O

E 4

Kopar-Cu

Kúpríkasetat, einvatnað

Cu(CH3COO)2·H2O

Svín

- grísir, allt að 12 vikum: 170 (samtals)

- önnur svín: 25 (samtals)

Nautgripir

1. - nautgripir áður en jórtur hefst:

- mjólkurlíki: 15 (samtals)

- annað heilfóður: 15 (samtals).

2. - aðrir nautgripir: 35 (samtals).

Eftirfarandi yfirlýsingum skal bætt við merkingar og fylgiskjöl:

- Vegna sauðfjár:

Ef styrkur kopars í fóðri er yfir 10 mg/kg:

"styrkur kopars í þessu fóðri kann að valda eitrun í sumum sauðfjárkynjum"

- Vegna nautgripa eftir að jórtur hefst:

Án tímamarka

Basískt kúpríkkarbónat, einvatnað

CuCO3·Cu(OH)2·H2O

Kúpríkklóríð, tvívatnað

CuCl2·2H2O

Kúpríkmetíónín

Cu(C5H10NO2S)2

Kúpríkoxíð

CuO

Sauðfé: 15 (samtals)

Fiskur: 25 (samtals)

Krabbadýr: 50 (samtals)

Aðrar tegundir: 25 (samtals)

Ef styrkur kopars í fóðri er undir 20 mg/kg: "styrkur kopars í þessu fóðri kann að valda koparskorti í nautgripum sem eru höfð í bithögum með miklu magni mólýbdens eða brennisteins."

Kúpríksúlfat, fimmvatnað

CuSO4·5H2O

Vatnað kúpríkklósamband amínósýrna

Cu (x)1-3· nH2O

(x = forskautsjón amínósýru leidd af vatnsrofnu sojaprótíni).

Mólþungi 1 500 eða minni.

E 5

Mangan-Mn

Mangan-(II)-karbónat

MnCO3

Fiskur: 100 (samtals)

Aðrar tegundir: 150 (samtals)

-

Án tímamarka

Mangan-(II)-klóríð, fjórvatnað

MnCl2·4H2O

Mangan-(II)-vetnisfosfat, þrívatnað

MnHPO4·3H2O

Mangan-(II)-oxíð

MnO

Mangan-(III)-oxíð

Mn2O3

Mangan-(II)-súlfat, fjórvatnað

MnSO4·4H2O

Mangan-(II)-súlfat, einvatnað

MnSO4·H2O

Vatnað mangan-(II)-klósamband amínósýrna

Mn (x)1-3· nH2O

(x = forskautsjón amínósýru leidd af vatnsrofnu sojaprotíni

Mólþungi 1 500 eða minni.

Mangan-(II)-mangan-(III)-oxíð

MnO Mn2O3

E 6

Sink-Zn

Sinklaktat, þrívatnað

Zn(C3H5O3)2·3H2O

Gæludýr: 250 (samtals)

Fiskur: 200 (samtals)

Mjólkurlíki: 200 (samtals)

Aðrar tegundir: 150 (samtals)

-

Án tímamarka

Sinkasetat, tvívatnað

Zn(CH3COO)2·2H2O

Sinkkarbónat

ZnCO3

Sinkklórið, einvatnað

ZnCl2·H2O

Sinkoxíð

ZnO

Hámarksinnihald af blýi: 600 mg/kg.

Sinksúlfat, sjövatnað

ZnSO4·7H2O

Sinksúlfat, einvatnað

ZnSO4·H2O

Vatnað sinkklósamband amínósýrna

Zn (x)1-3·nH2O

(x = forskautsjón amínósýru leidd af vatnsrofnu sojapróteini).

Mólþungi 1 500 eða minni.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 11. september 2006.

F. h. r.

Guðmundur B. Helgason.

Baldur P. Erlingsson.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica