Landbúnaðarráðuneyti

403/2004

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á nautgripa-, svína-, alifugla- og hreindýrakjöti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III A og VI A við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum í samræmi við tillögur nefndar skv. 87. gr. laga nr. 99/1993.


2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

Vara
Tímabil
Vörumagn
Verðtollur
Magntollur
kg
%
kr./kg
Tollnúmer: Nautgripkjöt - vöruliðir 0202 og 0210:
95.000
0202.3xxx Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst -
01.07.04 - 30.06.05
0
547
Tollnúmer: Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað, þurrkað eða reykt:
0210.2001 Beinlaust
01.07.04 - 30.06.05
0
333
Tollnúmer: Svínakjöt - vöruliðir 0203 og 0210:
64.000
0203.29xx Svínakjöt, fryst:
01.07.04 - 30.06.05
0
443
Úr tollnr.: Svínakjöt, saltað, þurrkað eða reykt:
0210.1200 Slög og sneiðar af þeim, beinlaust
01.07.04 - 30.06.05
0
317
Tollnúmer:
0210.1901 Reykt - beinlaust
01.07.04 - 30.06.05
0
360
Úr tollnr.:
0210.1909 Annars - beinlaust
01.07.04 - 30.06.05
0
360
Kjöt af alifuglum - vöruliður 0207:
59.000
Úr tollnr.: Af hænsnum af tegundinni Gallus domisticus:
0207.1xxx Af hænsnum, fryst
01.07.04 - 30.06.05
0
163
Úr tollnr.: Af kalkúnum:
0207.2xxx Af kalkúnum, fryst
01.07.04 - 30.06.05
0
224
Úr tollnr.: Af öndum, gæsum eða perluhænsnum:
0207.3xxx Af öndum, gæsum eða perluhænsnum, fryst
01.07.04 - 30.06.05
0
224
Annað kjöt, fryst - vöruliður 0208:
Tollnúmer: Hreindýrakjöt
9.000
0208.9007 Beinlaust hreindýrakjöt, fryst
01.07.04 - 30.06.05
0
515
0208.9008 Hreindýrakjöt með beini, fryst
01.07.04 - 30.06.05
0
515
Tollnúmer: Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, fryst
6.000
0208.9001 Dúfur
01.07.04 - 30.06.05
0
547
0208.9002 Fasanar
01.07.04 - 30.06.05
0
547
0208.9003 Dádýr
01.07.04 - 30.06.05
0
547
Úr tollnr.:
0208.9009 Annars - Lynghænur og strútar, fryst
01.07.04 - 30.06.05
0
547


Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu skal þó miða við dagsetningu hennar.


3. gr.

Tollkvótum er úthlutað skv. auglýsingu landbúnaðarráðuneytisins þar sem tilgreindir eru skilmálar vegna úthlutunarinnar. Heimilt er að úthluta tollkvótum í einu lagi eða skipta úthlutun niður á gildistíma reglugerðarinnar.Úthlutun er ekki framseljanleg.

Innflutningur verður því aðeins leyfður að uppfyllt séu ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim, ásamt reglugerð nr. 416/2002, um varnir gegn því að dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins.


4. gr.

Berist umsóknir um meira magn innflutnings en auglýstum tollkvóta nemur hverju sinni, skal leita tilboða í tollkvóta vörunnar. Tilboð skulu ráða úthlutun.


5. gr.

Heimilt er að endurúthluta tollkvótum hafi handhafi þeirra ekki sótt heimildabréf fyrir 31. ágúst 2004 eða lagt fram fullnægjandi tryggingu fyrir greiðslu tollkvótans, hafi tilboð ráðið úthlutun. Handhafi tollkvóta á þá ekki endurkröfurétt á ríkissjóð.


6. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 82. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum á henni skal farið að hætti opinberra mála.


7. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 65. gr., 65. gr. A og 87. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi og gildir til 1. júlí 2005.


Landbúnaðarráðuneytinu, 10. maí 2004.

Guðni Ágústsson.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica