Landbúnaðarráðuneyti

387/2004

Reglugerð um (14.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri. - Brottfallin

1. gr.

Við 4. töflu um hýdroxý-hliðstæður amínósýra í A. lið um skrá yfir afurðaflokka og efni í 4. viðauka II. kafla í samræmi við tilskipun 2003/104/EB bætist:


Heiti afurðaflokks
Heiti afurðar
Táknun nærandi efnis eða örverutegund
Næringarefna-blanda (forskrift, ef við á)
Einkenni á samsetningu afurða
Dýrategund
Sérákvæði
"4.1 Hliðstæða metíónín 4.1.3 ísóprópýlestri af hydroxy-hliðstæðu metíonins CH3-S-(CH2)2-CH(OH) -COO-CH-(CH3)2
— Einhliða estri:
að lágmarki 90%
— Raki: að hámarki 1%
Mjólkurkýr Upplýsingar á merkimiða eða umbúðum afurðarinnar:
— Ísóprópýlestri af 2-hýdroxý-4-metýlþíóbútansýru
Upplýsingar á merkingu eða umbúðum fóðurblöndunnar:
— Hliðstæðan metíónín: Ísóprópýlestri af 2-hýdroxý-4-metýlþíóbútansýru
— Hundraðshluti íblöndunar hliðstæðunnar metíóníns í fóðrinu."2. gr.

B. hluti um hámarksmörk fyrir innihald óæskilegra efna í afurðum sem ætlaðar eru í fóður í 1. viðauka um óæskileg efni í II. kafla breytist í samræmi við tilskipun 2003/100/EB á eftirfarandi hátt:
1. Eftirfarandi komi í stað 1., 2. og 3. liðar:

Óæskileg efni
Afurðir sem ætlaðar eru í fóður
Hámarksstyrkur í mg/kg (milljónarhlutar) fyrir fóður með 12% rakainnihald
(1)
(2)
(3)

"1. Arsen (8)

Fóðurefni, að undanskildu:
2
— mjöli úr grasi, þurrkuðum refasmára og þurrkuðum smára, þurrkuðu sykurrófumauki og þurrkuðu melassa sykurrófumauki
— pálmakjarnaköku
— fosfötum og kalkkenndum sjávarþörungum
— kalsíumkarbónati
— magnesíumoxíði
— fóðri sem fellur til við vinnslu fisks eða vinnslu annarra sjávardýra
— þörungamjöli og fóðurefnum úr þörungamjöli
Heilfóður, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir fisk og heilfóðri fyrir loðdýr
Fóðurbætir, að undanskildu:
— steinefnafóðri
4


4 (9).
10
15
20
15 (9)..

40 (9).
2
6 (9)..
4
12
2. Blý Fóðurefni, að undanskildu:
— grænfóðri
— fosfötum og kalkkenndum sjávarþörungum
— kalsíumkarbónati
— geri
Heilfóður
Fóðurbætir, að undanskildu:
— steinefnafóðri
10
40
15
20
5
5
10
15
3. Flúor Fóðurefni, að undanskildu:
— fóðri úr dýraríkinu að undanskildum sjávarkrabbadýrum, s.s. krílum
— fosfötum og sjávarkrabbadýrum, s.s. krílum
— kalsíumkarbónati
— magnesíumoxíði
— kalkkenndum sjávarþörungum
Heilfóður, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir nautgripi, sauðfé og geitur
— á mjólkurskeiði
— annað
150
500

2 000
350
600
1 000
150

30
50
— heilfóðri fyrir svín
— heilfóðri fyrir alifugla
— heilfóðri fyrir kjúklinga
Steinefnablöndur fyrir nautgripi, sauðfé og geitur
Annar fóðurbætir
100
350
250
2 000 (1)
125 (2)
(1) Aðildarríkin geta einnig mælt fyrir um hámarksinnihald flúors sem er 1,25% af fosfatinnihaldinu.
(2) Flúorinnihald fyrir hvert 1% af fosfór.
(8) Hámarksgildið vísar til heildarstyrks arsens.
(9) Rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð, skal, að beiðni lögbærra yfirvalda, láta fara fram greiningu til þess að sýna fram á að innihald ólífræns arsens sé minna en 2 milljónarhlutar. Þessi greining er sérlega mikilvæg að því er varðar þörungategundina Hizikia fusiforme."2. Í stað 7. liðar komi eftirfarandi:

Óæskileg efni
Afurðir sem ætlaðar eru í fóður
Hámarksstyrkur í mg/kg (milljónarhlutar) fyrir fóður með 12% rakainnihald
(1)
(2)
(3)
"7. Aflatoxín B1 Öll fóðurefni
Heilfóður fyrir nautgripi, kindur og geitur, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir mjólkandi dýr
— heilfóðri fyrir kálfa og lömb
Heilfóður fyrir svín og alifugla (að undanskildu ungviði)
Annað heilfóður
Fóðurbætir fyrir nautgripi, sauðfé og geitur (að undanskildum fóðurbæti fyrir mjólkandi dýr, kálfa og lömb)
Fóðurbætir fyrir svín og alifugla (að undanskildu ungviði)
Annar fóðurbætir
0,02
0,02
0,005
0,01
0,02
0,01
0,02

0,02
0,005"3. Í stað 9. liðar komi eftirfarandi:

Óæskileg efni
Afurðir sem ætlaðar eru í fóður
Hámarksstyrkur í mg/kg (milljónarhlutar) fyrir fóður með 12% rakainnihald
(1)
(2)
(3)
"9. Óbundið gossýpól Fóðurefni, að undanskildu:
— baðmullarfræi
— baðmullarfræskökum og baðmullarfræsmjöli
Heilfóður, að undanskildu:
— heilfóðri fyrir nautgripi, sauðfé og geitur
— heilfóðri fyrir alifugla (að undanskildum varphænum) og kálfa
— heilfóðri fyrir kanínur og svín (að undanskildum mjólkurgrísum)
20
5 000
1 200
20
500
100

60"


4. Í stað 22. liðar komi eftirfarandi:

Óæskileg efni
Afurðir sem ætlaðar eru í fóður
Hámarksstyrkur í mg/kg (milljónarhlutar) fyrir fóður með 12% rakainnihald
(1)
(2)
(3)
"22. Endósúlfan (summa alfa- og beta-myndbrigða og endósúlfansúlfats, gefið upp sem endósúlfan) Allt fóður, að undanskildu:
— maís og afurðum úr vinnslu hans
— olíufræjum og afurðum úr vinnslu þeirra
— heilfóðri fyrir fisk
0,1
0,2
0,5
0,005"3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og til innleiðingar á tilskipunum framkvæmdastjórnarinnar nr. 2003/100/EB og 2003/104/EB samkvæmt ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 34 frá 23. apríl 2004. Reglugerðin tekur þegar gildi.


Landbúnaðarráðuneytinu, 27. apríl 2004.

F. h. r.
Ólafur Friðriksson.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica