Landbúnaðarráðuneyti

740/2003

Reglugerð um (11.) breytingu á reglugerð nr. 340/2001 um eftirlit með fóðri. - Brottfallin

1. gr.

Í 1. viðauka II. kafla bætist við tilvísun til tilskipunar nr. 2002/70/EB.


2. gr.

27. liður töflunnar í B. hluta 1. viðauka II. kafla breytist og verður:

Óæskileg efni
Afurðir sem ætlaðar eru í fóður
Hámarksinnihald fyrir fóður með 12% rakainnihald
(1)
(2)
(3)
27. Díoxín (summa fjöl-klóraðra díbensó-para-díoxína (PCDD) og fjölklóraðra díbensófúrana (PCDF), gefið upp sem eiturjafngildi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), með því að nota WHO-TEF (eiturjafngildisstuðlar frá 1997)) (a) Allt fóður úr jurtaríkinu þ.m.t. jurtaolíur og aukaafurðir 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)
(b) Steinefni samanber 11. lið 2. viðauka II. kafla 1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)
(c) Kaolinitleir, vatnsfirrt kalsíumsúlfat, vermikúlít, natrólít – fónólít, tilbúð kalsíumalúmínat og klínoptílólít upprunnin úr seti, samanber 10. lið 3. viðauka II. kafla. 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)
(d) Dýrafita, þ.m.t. mjólkurfita og eggjafita. 2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)
(e) Aðrar afurðir af landdýrum, þ.m.t. mjólk, mjólkurafurðir, egg og eggjaafurðir 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)
(f) Fisklýsi 6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (5) (3)
(g) Fiskur, önnur sjávardýr, afurðir þeirra og aukaafurðir, að undanskildu fisklýsi og vatnsrofnu fiskipróteini með meira en 20% fitu (4) 1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)
(h) Fóðurblöndur, að undanskildu loðdýra-, gæludýra- og fiskafóðri 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)
(i) Fiskafóður og gæludýrafóður 2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)
(j) Vatnsrofið (melt) fiskiprótein með meira en 20% fitu 2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2) (3)

Í enda töflunnar er neðanmálsgrein (2) eytt og eftirfarandi bætt við:

(2) Efri styrkleikamörk eru reiknuð út frá þeirri forsendu að öll gildi hinna ýmsu skyldu efna, sem eru undir greiningarmörkum, séu jöfn greiningarmörkunum.
(3) Endurskoða skal þessi viðmiðunarmörk í fyrsta sinn fyrir 31. desember 2004 í ljósi nýrra gagna um tilvist díoxína og díoxín-líkra PCB-efna, einkum í því skyni að fella PCB-efni, sem líkjast díoxíni, inn í þau gildi sem sett hafa verið og sem verða síðan endurskoðuð fyrir 31. desember 2006 með það að markmiði að lækka viðmiðunarmörkin til muna.
(4) Ferskur fiskur, sem er afhentur beint og notaður án millistigsvinnslu við framleiðslu á fóðri fyrir loðdýr, er undanskilinn þessum viðmiðunarmörkum og hámarksgildi 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg eru heimil í ferskum fiski fyrir gæludýr og dýr í dýragörðum og sirkusum. Afurðir, unnin dýraprótín sem eru framleidd úr þessum dýrum þ.e. loðdýrum, gæludýrum og dýrum í dýragörðum og sirkusum, mega ekki komast inn í fæðukeðjuna og bannað er að nota þær sem fóður fyrir húsdýr sem eru alin og ræktuð til manneldis.


3. gr.

Með hliðsjón af tilskipun nr. 2002/70/EB bætist við Óæskileg efni í 12. viðauka Greiningaraðferðir við efnafræðilegt eftirlit, undir Greining/ákvörðun Díoxín og tilvísun í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2002/70/EB sem er birt sem fylgiskjal 1 við reglugerð þessa.


4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru og til innleiðingar á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2002/70/EB skv. ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 39/2003 og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 2003/57/EB. Reglugerðin tekur þegar gildi.


Landbúnaðarráðuneytinu, 6. október 2003.

F. h. r.
Guðmundur B. Helgason.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica