Landbúnaðarráðuneyti

679/2002

Reglugerð um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á grænmeti. - Brottfallin

1. gr.

Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III B og IV B við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 75. gr. laga nr. 99/1993.


2. gr.

Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:

Vara
Tímabil
Vörumagn
Verðtollur
Magntollur
Úr tollnúmeri:
kg
%
kr./kg
0701.9000 Kartöflur, bökunar, 65 mm og stærri
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
30
Tollnúmer:
0701.9000 Kartöflur, aðrar
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
60
0703.9001 Blaðlaukur
01.10.02-06.10.02
ótilgr.
0
227
0703.9001 Blaðlaukur
07.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
0
0704.1000 Blómkál
01.10.02-20.10.02
ótilgr.
0
176
0704.1000 Blómkál
21.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
0
0704.9001 Hvítkál
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
79
0704.9002 Rauðkál
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
110
0704.9003 Kínakál
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
206
0704.9004 Spergilkál
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
282
0706.1000 Gulrætur og næpur
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
136
0706.9001 Gulrófur
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
0
0706.9002 Rauðrófur
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
0
0709.4000 Selja, önnur en seljurót
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
0
0709.5100 Sveppir
01.10.02-30.06.03
ótilgr.
0
80Við innflutning á vörum sem falla undir þau tollnúmer þar sem vörumagn er ekki tilgreint skal gilda sá verð- og/eða magntollur sem tilgreindur er í 1. mgr. yfir tilgreint tímabil.

Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu, skal þó miða við dagsetningu hennar.


3. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 53. gr. og 70. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.


4. gr.

Reglugerð þessi sem sett er skv. heimild í 53. gr., 53. gr. A og 75. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og gildir til 1. júlí 2003.


Landbúnaðarráðuneytinu, 26. september 2002.

F. h. r.
Ólafur Friðriksson.
Atli Már Ingólfsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica