Innanríkisráðuneyti

44/2017

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 666/2001, um öryggi farþegaskipa í innanlandssiglingum, með síðari breytingum.

1. gr.

I. viðauki reglugerðarinnar, sem birtist í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 24, 26. apríl 2012, bls. 276 og öðlaðist gildi með reglugerð nr. 260/2013, breytist í samræmi við til­skipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/844 frá 27. maí 2016 um breytingu á til­skipun Evrópu­þingsins og ráðsins 2009/45/EB um öryggisreglur og staðla fyrir farþegaskip sem birt var í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 63, 17. nóvember 2016, bls. 261.

2. gr.

Lagastoð, gildistaka og innleiðing.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 4. mgr. 3. gr. laga nr. 47/2003, um eftirlit með skipum, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Með reglugerð þessari er innleidd í íslenskan rétt tilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/844 frá 27. maí 2016 um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/45/EB um öryggisreglur og staðla fyrir farþegaskip sem birt var í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 63, 17. nóvember 2016, bls. 261-275, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 212/2016 frá 28. október 2016 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-samninginn.

Innanríkisráðuneytinu, 6. janúar 2017.

F. h. r.

Sigurbergur Björnsson.

Björn Freyr Björnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica