Innanríkisráðuneyti

966/2013

Reglugerð um breytingu á reglugerð um gjöld og þóknanir sem Flugöryggisstofnun Evrópu leggur á, nr. 118/2009, með áorðnum breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Við bætist nýr c-liður 2. gr. sem orðast svo:

  1. Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 494/2012 frá 11. júní 2012 um breyt­ingu á reglugerð (EB) nr. 593/2007 um þóknanir og gjöld sem Flugöryggis­stofnun Evrópu leggur á, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um breyt­ingu á XIII. viðauka við EES-samninginn nr. 90/2013 frá 3. maí 2013. Reglu­gerðin er jafnframt birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 28, 16. maí 2013, bls. 346.

2. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 2. mgr. 146. gr., sbr. 145. gr. laga um loft­ferðir nr. 60/1998 með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 29. október 2013.

Hanna Birna Kristjánsdóttir.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica