Innanríkisráðuneyti

704/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð um Jöfnunarsjóð sveitarfélaga, nr. 960/2010. - Brottfallin

1. gr.

2. málsgrein 12. gr. hljóði svo:

Á grundvelli skrár um fullnýtingu tekjustofna sveitarfélaga skal reikna út eftirtalin meðal­töl á hvern íbúa:

  1. í Reykjavíkurborg,
  2. í öllum sveitarfélögum með 12.000 íbúa og fleiri, öðrum en Reykjavíkurborg,
  3. í öllum sveitarfélögum með 300-11.999 íbúa,
  4. í öllum sveitarfélögum með færri en 300 íbúa.

2. gr.

Ákvæði til bráðabirgða breytist og verður svohljóðandi:

Við útreikning jöfnunarframlaga, skv. d-lið 7. gr., a- og b-lið 8. gr., sbr. 12. og 13. gr. skulu framlög til þeirra sveitarfélaga þar sem heildarskatttekjur eru a.m.k. 50% umfram landsmeðaltal, þ.e. útsvar og fasteignaskattur á hvern íbúa miðað við fullnýtingu þeirra tekjustofna, vera sem hér segir:

Frá og með 1. janúar 2012 nemur skerðing framlaganna 50%.
Frá og með 1. janúar 2013 falla framlögin niður.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett á grundvelli 18. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 27. júlí 2012.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica