Iðnaðarráðuneyti

110/2003

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 41/2000 um áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar. - Brottfallin

1. gr.

1. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda á sviði iðnaðar má áfrýja ákvörðunum Einkaleyfastofunnar samkvæmt eftirtöldum lögum eins og þeim hefur verið breytt:

1. lögum nr. 17/1991 um einkaleyfi;
2. lögum nr. 45/1997 um vörumerki;
3. lögum nr. 48/1993 um hönnunarvernd;
4. lögum nr. 155/2002 um félagamerki og
5. öðrum lögum um hugverkaréttindi á sviði iðnaðar sé heimild til slíks að finna í þeim lögum.


2. gr.

Í stað orðanna "í fjórriti" í 3. gr. reglugerðarinnar kemur: í fimmriti.


3. gr.

Í 4. gr. reglugerðarinnar bætist við nýr tölul., 4. tölul., sem orðast svo: varnaraðila og heimilisfang hans ef unnt er.


4. gr.

20. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
Reglugerð þessi er sett með stoð í 69. gr., sbr. 7., 24., 25., 41., 67. og 68. gr., laga nr. 17/1991 um einkaleyfi, með síðari breytingum, 65. gr., sbr. 61. og 63. gr., laga nr. 45/1997 um vörumerki, með síðari breytingum, 53. gr., sbr. 35., 36. og 59. gr., laga nr. 46/2001 um hönnun og 9. gr., sbr. 8. gr., laga nr. 155/2002 um félagamerki.


5. gr.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.


Iðnaðarráðuneytinu, 14. febrúar 2003.

Valgerður Sverrisdóttir.
Kristján Skarphéðinsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica