Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti

528/2017

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 1174/2012 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efnahagssvæðisins. - Brottfallin

1. gr.

Gildistaka tiltekinna gerða Evrópusambandsins.

4. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Með reglugerð þessari öðlast gildi hér á landi eftirfarandi reglugerðir sem vísað er til í XI. viðauka samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með þeim breytingum og viðbótum sem leiða af XI. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

  1. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 531/2012 um reiki á almennum farsímanetum innan Bandalag­sins frá 13. júní 2012, um reiki á almennum farsímanetum innan Banda­lagsins, sem birtist í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 67, dags. 29. nóvember 2012, á bls. 487, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 173/2012 frá 28. september 2012.
  2. 7. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2120, frá 25. nóvember 2015, að því er varðar breytingu á reglugerð (ESB) nr. 531/2012 um reiki á almennum farsímanetum innan Sambandsins, sem birtist í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 27, dags. 12. maí 2016, á bls. 1459, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 92/2016 frá 29. apríl 2016.
  3. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/920 um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 531/2012 að því er varðar heildsölumarkaði fyrir reiki frá 17. maí 2017, sbr. ákvörðun sam­eigin­legu EES-nefndarinnar nr. 105/2017 frá 13. júní 2017, birt sem fylgiskjal við reglu­gerð þessa (fylgiskjal 1).
  4. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2286 frá 15. desember 2016 um ítarlegar reglur um beitingu viðmiðunarreglna um eðlilega notkun og um aðferðafræði til að meta sjálfbærni afnáms aukagjalds á reiki í smásölu og um umsóknina sem veitandi reiki­þjónustu þarf að leggja fram vegna þess mats, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 105/2017 frá 13. júní 2017, birt sem fylgiskjal við reglu­gerð þessa (fylgi­skjal 2).
  5. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/2292 um vegið meðaltal hæsta verðs fyrir lúkningu símtala í farsíma í Sambandinu og um niðurfellingu á fram­kvæmdar­reglugerð (ESB) 2015/2352, frá 16. desember 2016, sbr. ákvörðun sam­eiginlegu EES-nefndarinnar nr. 105/2017 frá 13. júní 2017, birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa (fylgiskjal 3).

2. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 2. mgr. 35. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti með síðari breyt­ingum og tekur gildi 15. júní 2017. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 558/2016 um breyt­ingu á reglugerð nr. 1174/2012 um alþjóðlegt reiki á almennum farsímanetum innan Evrópska efna­hags­svæðisins.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, 13. júní 2017.

Jón Gunnarsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica