Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

971/2003

Reglugerð um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2004. - Brottfallin

971/2003

REGLUGERÐ
um daggjöld stofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum árið 2004.

1. gr.
Daggjöld.

Daggjöldum á stofnunum sem ekki eru á föstum fjárlögum er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2004:

A. Hjúkrunarheimili.

Daggjald
Liður Viðf. Heiti stofnunar kr.
401 113 Grenilundur, Grenivík 12.328
401 113 Hvammur, Húsavík 12.561
401 113 Helgafell, Djúpavogi 12.173
401 113 Blesastaðir, Blesastöðum 12.173
401 113 Sólvellir, Eyrarbakka 12.173
401 113 Roðasalir, Kópavogi 12.871
405 101 Hrafnista, Reykjavík 12.794
406 101 Hrafnista, Hafnarfirði 12.794
407 101 Grund, Reykjavík 12.794
408 101 Sunnuhlíð, Kópavogi 13.181
409 101 Hjúkrunarheimilið Skjól 13.026
410 101 Hjúkrunarheimilið Eir 12.871
411 101 Garðvangur, Garði 12.871
412 101 Hjúkrunarheimilið Skógarbær 12.871
413 101 Hjúkrunarheimilið Droplaugarstöðum 13.181
414 101 Hjúkrunarheimilið Lundur, Hellu 12.949
415 101 Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði 12.328
416 101 Hjúkrunarheimilið Hornbrekka, Ólafsfirði 12.561
417 101 Hjúkrunarheimilið Naust, Þórshöfn 12.561
418 101 Seljahlíð, Reykjavík 12.716
419 101 Sólvangur, Hafnarfirði 12.794
421 101 Víðines 12.638
423 101 Höfði, Akranesi 12.716
424 101 Dvalarheimili aldraðra Borgarnesi 13.026
425 101 Dvalarheimili aldraðra Stykkishólmi 11.630
426 101 Fellaskjól, Grundarfirði 11.785
427 101 Jaðar, Ólafsvík 12.018
428 101 Fellsendi, Búðardal 11.863
429 101 Barmahlíð, Reykhólum 12.018
433 101 Dalbær, Dalvík 12.095
434 101 Samningur við Akureyrarbæ um öldrunarþjónustu 12.716
436 101 Uppsalir, Fáskrúðsfirði 12.716
437 101 Samningur við Sveitarfélagið Hornafjörð
um öldrunarþjónustu 12.794
438 101 Klausturhólar, Kirkjubæjarklaustri 12.095
439 101 Hjallatún, Vík 13.104
440 101 Kumbaravogur, Stokkseyri 12.794
441 101 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði 12.173
442 101 Hraunbúðir, Vestmannaeyjum 12.716
443 101 Holtsbúð, Garðabæ 12.018
444 101 Vífilstaðir, Garðabæ 13.181

Daggjald skal greitt þrátt fyrir að vistmaður hverfi af stofnun í stuttan tíma svo sem til aðstandenda yfir helgi eða hátíðar enda hafi heilbrigðisyfirvöld ekki aukakostnað af dvölinni. Fari vistmaður á sjúkrahús til skammtímainnlagnar skal greiða 70% af daggjaldi stofnunar í allt að 30 daga. Við andlát vistmanns eða þegar vistmaður flytur fyrir fullt og allt af stofnun skal greiða fullt daggjald næstu 7 daga.

Daggjald skal greitt stofnun vegna krónískra nýrnasjúklinga þegar þeir vegna blóðskilunar eru innritaðir á Landspítala-háskólasjúkrahús. Landspítali-háskólasjúkrahús greiðir kostnað vegna lyfjagjafar eins og fyrir aðra blóðskilunarsjúklinga sem skráðir eru inn á sjúkrahúsið.

Greiða skal 800 kr. á dag til viðbótar daggjaldi stofnunar fyrir hvern krónískan nýrnasjúkling sem dvelst á stofnun og þarf blóðskilun á Landspítala-háskólasjúkrahúsi.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt A-lið 1. gr.


B. Daggjöld á öðrum stofnunum.

Daggjald
Stofn. Viðf. Heiti stofnunar kr.
441 117 Ás/Ásbyrgi, Hveragerði 7.535
470 110 Vesturhlíð, Reykjavík 7.557
472 110 Hlíðabær, Reykjavík 7.235
473 110 Lindargata, Reykjavík 7.235
474 110 MS-félag Íslands, Reykjavík 6.600
475 110 Múlabær, Reykjavík 4.511
476 110 Fríðuhús, Reykjavík 7.235
434 110 Samningur við Akureyrarbæ v/minnissjúkra 7.235

Tryggingastofnun skal greiða daggjöld samkvæmt B-lið 1. gr.


2. gr.
Dvalarheimilisgjöld og gjöld fyrir dagvistun.

Daggjöld á dvalarheimilum fyrir aldraða og fyrir dagvistun aldraðra er ætlað að mæta eðlilegum rekstrarkostnaði án viðhalds húsnæðis og skulu vera sem hér segir frá 1. janúar 2004:

kr.
1. Vistgjald á dvalarheimili fyrir aldraða 5.554
2. Gjald á dagvistun fyrir aldraða 3.287

Innifalið í dagvistunargjaldi er nauðsynlegur flutningskostnaður vistmanna. Þeir sem þjónustu dagvistar njóta skulu greiða 550 kr. á dag, sbr. 19. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða daggjöld samkvæmt þessari grein.


3. gr.

Innifalið í daggjöldum samkvæmt reglugerð þessari er hvers konar þjónusta, sem vistmönnum er látin í té á stofnunum.


4. gr.
Húsnæðisgjald vegna viðhalds.

Tryggingastofnun ríkisins skal greiða gjald til að mæta viðhaldskostnaði húsnæðis sem dagvistar-, dvalar- og hjúkrunarheimili nýta við rekstur á dagvistar-, dvalar- og hjúkrunarrýmum. Gjaldið árið 2004 er 2.050 kr. á m2 á ári og reiknast að hámarki á 60 m2 á hvert hjúkrunar- og vistrými að meðtöldu sameiginlegu rými og að hámarki 30 m2 á dagvistarrými að meðtöldu sameiginlegu rými. Gjaldið reiknast aldrei á stærra rými en sem stærð húsnæðisins nemur.

Húsnæðisgjaldi er ætlað að standa undir öllu almennu viðhaldi húsnæðis, en ekki stofnkostnaði, afskriftum og meiriháttar breytingum og endurbótum á húsnæði.


5. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 39. gr. laga nr. 117/1993 um almannatryggingar, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. janúar 2004. Jafnframt fellur úr gildi frá sama tíma reglugerð nr. 921/2002 um daggjöld sjúkrastofnana sem ekki eru á föstum fjárlögum.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 12. desember 2003.

Jón Kristjánsson.
Davíð Á. Gunnarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica