Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

452/1990

Auglýsing (1.) um nýtt fylgiskjal með reglugerð nr. 47/1990 um stofnanaþjónustu fyrir aldraða. - Brottfallin

AUGLÝSING

(1.) um nýtt fylgiskjal með reglugerð nr. 47/1990

um stofnanaþjónustu fyrir aldraða.

 

1. gr.

Frá og með 1. desember 1990 teljast heimiluð rými á öldrunarstofnunum í samræmi við fylgiskjal með auglýsingu þessari.

 

2. gr.

Auglýsing þessi er birt með stoð í 2. gr. reglugerðar nr. 47/1990 um stofnanaþjónustu fyrir aldraða.

 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 8. nóvember 1990.

 

Guðmundur Bjarnason.

Páll Sigurðsson.

 

Fylgiskjal.

 

ÖLDRUNARSTOFNANIR OG HJÚKRUNARRÝMI FYRIR ALDRAÐA,

skv. 18. gr. laga um málefni aldraðra nr. 82/1989 1. desember 1990.

                                   

 

                                                                                                                  Hjúkrunarrými á

       Reykjavíkurhérað                                            Þjónustu-           Öldrunar-        Almennri

                                                                                  húsnæði             stofnun        sjúkrastofnun

       Seljahlíð                                                                       78

       Dvalarheimilið Fell                                                        30

       Droplaugarstaðir                                                          32                 36

       Hrafnista DAS                                                           153               189

       Elliheimilið Grund                                                       125               160

       Skjól.                                                                                              102

       Borgarspítali B-álma (öldrunarþjónustudeild)                                                                81

       Hvítabandið                                                                                                                 19

       Heilsuverndarstöðin                                                                                                     24

       Landakot, Hafnarbúðir                                                                                                21

       Landspítali, Hátún 10B (öldrunarþjónustudeild)                                                            63

                                   

 

                                                                                                                  Hjúkrunarrými á

       Reykjavíkurhérað                                            Þjónustu-           Öldrunar-        Almennri

                                                                                  húsnæði             stofnun        sjúkrastofnun

       Garðvangur, Garði                                                         3                 41

       Hlévangur, Keflavík                                                      15

       Sjúkrahús Keflavíkurlæknishéraðs                                                                               15

       Hrafnista DAS, Hafnarfirði                                           66               148

       Sólvangur, Hafnarfirði                                                                                                106

       Dvalarheimilið Skjólbraut, Kópavogi                             14

       Sunnuhlíð, Kópavogi                                                                                                   54

       Ellivistun á einkaheimili, Kópavogi                                   5

 

 

                                                                                                                  Hjúkrunarrými á

       Vesturlandshérað                                             Þjónustu-           Öldrunar-        Almennri

                                                                                  húsnæði             stofnun        sjúkrastofnun

       Höfði, Akranesi                                                            73                                              

       Sjúkrahús Akraness                                                                                                     30

       Dvalarheimilið Borgarnesi                                             45                 12                         

       Jaðar, Ólafsvík                                                               3                   4                         

       Fellaskjól, Grundarfirði                                                   7                 10                         

       Dvalarheimilið Stykkishólmi                                          15                 10                         

       Fransiskusspítalinn                                                                                                       25

       Fellsendi, Búðardal                                                                            15                         

       Barmahlíð, Reykhólum                                                   4                   7                         

 

 

                                                                                                                  Hjúkrunarrými á

       Vestfjarðahérað                                               Þjónustu-           Öldrunar-        Almennri

                                                                                  húsnæði             stofnun        sjúkrastofnun

       Sjúkrahúsið Patreksfirði                                                                                               14

       Öldrunarstofnun Önfirðinga                                                                                            7

       Sjúkrahúsið Þingeyri                                                                                                      8

       Sjúkrahúsið Bolungarvík                                                                                              21

       Elliheimili Ísafjarðar                                                      16

       Fjórðungssjúkrahúsið á Ísafirði                                                                                    25

       Sjúkrahúsið Hólmavík                                                                                                 13

 

 

                                                                                                                  Hjúkrunarrými á

       Norðurlandshérað vestra                                Þjónustu-           Öldrunar-        Almennri

                                                                                  húsnæði             stofnun        sjúkrastofnun

       Sjúkrahús Hvammstanga                                                                                              30

       Sæborg, Skagaströnd                                                   15                                              

       Héraðshælið Blönduósi                                                 12                                           30

       Sjúkrahús Skagfirðinga                                                 20                                           60

       Sjúkrahúsið Siglufirði                                                                                                   32

 

 

                                                                                                                  Hjúkrunarrými á

       Norðurlandshérað eystra                                 Þjónustu-           Öldrunar-        Almennri

                                                                                  húsnæði             stofnun        sjúkrastofnun

       Hornbrekka, Ólafsfirði                                                 17                 13                         

       Dalbær, Dalvík                                                             24                 20                         

       Þjónustumiðst. Hlíð, Akureyri                                       46                                              

       Hjúkrunarheimilið Hlíð, Akureyri                                   18                 64                         

       Skjaldarvík, Akureyri                                                   65                                              

       Fjórðungssjúkrahúsið Akureyri                                                                                    15

       Fjórðungssjúkrahúsið, Sel                                                                                            23

       Vistheimilið Bakkahlíð 5, Akureyri                                  5                                              

       Kristnes, Hrafnagilshreppi                                                                                            24

       Hvammur, Húsavík                                                       50                                              

       Sjúkrahúsið Húsavík                                                                                                    40

 

 

                                                                                                                  Hjúkrunarrými á

       Austurlandshérað                                            Þjónustu-           Öldrunar-        Almennri

                                                                                  húsnæði             stofnun        sjúkrastofnun

       Sundabúð, Vopnafirði                                                                                                  12

       Sjúkrahúsið Egilsstöðum                                                                                              22

       Lagarás 21-23, Egilsstöðum                                           8                                              

       Sjúkrahúsið Seyðisfirði                                                                                                23

       Hulduhlíð, Eskifirði                                                         9                   6                         

Fjórðungssjúkrahúsið á Neskaupstað                            1 l                                           21

       Uppsalir, Fáskrúðsfirði                                                 13                                              

       Skjólgarður, Höfn Hornafirði                                        21                 25                         

 

 

                                                                                                                  Hjúkrunarrými á

       Suðurlandshérað                                              Þjónustu-           Öldrunar-        Almennri

                                                                                  húsnæði             stofnun        sjúkrastofnun

       Heiðarbær, Kirkjubæjarklaustri                                      5                   7                         

       Hjallatún, Vík í Mýrdal                                                 14                                              

       Kirkjuhvoll, Hvolsvelli                                                  30                                              

       Lundur,Hellu                                                               26                                              

       Blesastaðir, Hrunamannahreppi                                     12                                              

       Sjúkrahús Suðurlands,Ljósheimar                                                                                26

       Sjúkrahús Suðurlands                                                                                                  19

       Kumbaravogur, Stokkseyri                                           34                 40                         

       Sólvellir, Eyrarbakka                                                    11                                              

       Ás/Ásbyrgi, Hveragerði                                              130                 64                         

       Hraunbúðir, Vestmannaeyjum                                       21                 23                         

       Sjúkrahúsið Vestmannaeyjum                                                                                      20

      

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica