Leita
Hreinsa Um leit

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

50/2007

Reglugerð um starfsheiti og starfsréttindi næringarfræðinga. - Brottfallin

1. gr.

Rétt til að kalla sig næringarfræðing og starfa sem slíkur hefur sá einn sem til þess hefur leyfi heilbrigðisráðherra.

2. gr.

Leyfi samkvæmt 1. gr. skal veita þeim sem að lokið hafa M.Sc. prófi í næringarfræði frá Háskóla Íslands eða sambærilegu háskólaprófi í næringarfræðum. Leita skal umsagnar Matvæla- og næringarfræðafélags Íslands og landlæknis áður en leyfi er veitt.

3. gr.

Um umsóknir ríkisborgara í aðildarríkjum EES-samningsins, skal fara samkvæmt reglu­gerð nr. 244/1994, um starfsleyfi nokkurra heilbrigðisstétta o.fl. skv. ákvæðum EES-samningsins.

4. gr.

Næringarfræðingar starfa að næringarfræði við heilbrigðisstofnanir, kennslu-, rannsókna- og matvælastofnanir og víðar.

5. gr.

Næringarfræðingi ber að þekkja skyldur sínar, viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar, er varða starfssvið hans.

6. gr.

Næringarfræðingar er starfa við heilbrigðisstofnanir eru bundnir þagnarskyldu um alla vitneskju eða grun sem þeir fá í starfi sínu um sjúkdóma eða önnur mál sem leynt skulu fara samkvæmt lögum eða eðli málsins og helst þagnarskyldan þótt viðkomandi láti af störfum.

7. gr.

Um næringarfræðinga er starfa á heilbrigðisstofnunum gilda að öðru leyti og eftir því sem við geta átt reglur læknalaga nr. 53/1988, með áorðnum breytingum. Reglur læknalaga gilda m.a. um viðurlög við brotum í starfi næringarfræðinga, um sviptingu starfsleyfa þeirra og endurveitingu starfsréttinda.

8. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í lögum nr. 24/1985 um starfsheiti og starfsréttindi heilbrigðisstétta og öðlast þegar gildi. Frá sama tíma fellur brott reglugerð nr. 46/1987 um starfsheiti og starfsréttindi næringarfræðinga.

Ákvæði til bráðabirgða.

Ráðherra er heimilt að veita þeim sem nú þegar hafa hafið nám í næringarfræði sem lýkur með B.Sc. gráðu og uppfylla skilyrði reglugerðar 46/1987 um starfsheiti og starfsréttindi næringarfræðinga, starfsleyfi sem næringarfræðingar. Þeir sem hefja nám eftir gildistöku reglugerðar þessarar þurfa að ljúka M.Sc. gráðu til að fá starfsleyfi sem næringarfræðingar.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 8. janúar 2007.

Siv Friðleifsdóttir.

Davíð Á. Gunnarsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica