Fjármálaráðuneyti

1300/2007

Reglugerð um notkun staðlaðra eyðublaða við birtingu opinberra útboðsauglýsinga samkvæmt lögum um opinber innkaup, nr. 84/2007. - Brottfallin

1. gr.

Við gerð og birtingu tilkynninga og auglýsinga um opinber innkaup og samninga, sbr. 78.-81. gr. laga um opinber innkaup nr. 84/2007, ber að hafa hliðsjón af fyrirmyndum þeim sem birtar eru sem viðaukar við reglugerð þessa.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett til innleiðingar á eftirfarandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB), sem vísað er til í XVI. viðauka (Opinber innkaup) samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 68/2006 frá 2. júní 2006:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1564/2005 frá 7. september 2005 um að taka upp stöðluð eyðublöð fyrir birtingu tilkynninga við opinber innkaup samkvæmt tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB og 2004/18/EB.

Viðaukar við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1564/2005 eru birtir sem viðaukar við reglugerð þessa.

3. gr.

Reglugerð þessi sem sett er með heimild í 78. gr. laga nr. 84/2007, um opinber innkaup, öðlast þegar gildi og kemur í stað reglugerðar nr. 239/2003 um notkun staðlaðra eyðublaða við birtingu opinberra útboðsauglýsinga samkvæmt lögum um opinber innkaup. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 655/2003 um opinber innkaup á Evrópska efnahagssvæðinu.

Fjármálaráðuneytinu, 19. desember 2007.

F. h. r.

Baldur Guðlaugsson.

Stefán Jón Friðriksson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica