Fjármálaráðuneyti

558/2002

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 288/1995, um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra fyrirtækja, með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

2. málsliður 1. mgr. 5. gr. reglugerðarinnar fellur brott.


2. gr.

Við 5. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein er verður 4. mgr. og orðast svo:
Réttur til endurgreiðslu samkvæmt reglugerð þessari fellur niður ef umsókn um endurgreiðslu berst skattstjóranum í Reykjavík eftir að sex ár eru liðin frá því að réttur til endurgreiðslu stofnaðist.


3. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 3. mgr. 43. gr. og 49. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum, og öðlast gildi þegar í stað.


Fjármálaráðuneytinu, 15. júlí 2002.

F. h. r.
Baldur Guðlaugsson.
Ingvi Már Pálsson.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica