Fjármála- og efnahagsráðuneyti

1095/2015

Reglugerð um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2015 til jöfnunar örokubyrði lifeyrissjóða. - Brottfallin

1. gr.

Jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða.

Stuðla skal að því að mismunandi örorkubyrði lífeyrissjóða verði jöfnuð eins og nánar greinir í reglugerð þessari. Ríkissjóður veitir árlegu fjárframlagi til lífeyrissjóða til þess að ná því markmiði samkvæmt ákvæðum VI. kafla laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.

Í samræmi við VI. kafla laga nr. 113/1990, skal fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2015 nema 0,325% af gjaldstofni tryggingagjalds skv. III. kafla laga nr. 113/1990. Framlagið skal byggjast á upplýsingum ríkisreiknings um áætlaðan gjaldstofn trygg­inga­gjalds næstliðins árs.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið annast úthlutun og greiðslu framlags til jöfnunar örorkubyrði líf­eyris­sjóða samkvæmt reglugerð þessari.

2. gr.

Skipting framlagsins milli lífeyrissjóða.

Framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða skal skipt milli lífeyrissjóða með eftirfarandi hætti:

  1. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyrissjóða á næst­liðnu ári.
  2. Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í skuldbindingum lífeyrissjóða til greiðslu örorkulífeyris umfram 10% af heildarlífeyrisskuldbindingum sjóðanna í framtíðinni vegna væntanlegra iðgjalda miðað við tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða við lok næstliðins árs. Nú hefur lífeyrissjóður nýtt heimild samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, til þess að ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í séreign og skal þá verðmæti iðgjaldsgreiðslna vegna réttinda sem aflað er í séreign talið til skuldbindinga sjóðsins í framtíðinni þegar fundin er hlutdeild sjóðsins skv. 1. málsl.
  3. Meðaltalshlutfall skv. 1. og 2. tölul. myndar hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í framlagi til jöfn­unar örorkubyrði lífeyrissjóða.

3. gr.

Úthlutun fjárframlags árið 2015.

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, skal fjárframlag til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2015 renna til lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi frá fjármála- og efna­hags­ráðherra, sbr. ákvæði laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi líf­eyris­sjóða. Áætlaður gjaldstofn tryggingagjalds árið 2014 nemur samkvæmt ríkisreikningi 2014 sam­tals kr. 1.015.399.018.240 og er áætlað fjárframlag ársins 2014 til jöfnunar örorkubyrði líf­eyris­sjóða því með vísan til 1. gr. samtals kr. 3.300.046.809 og skiptist það milli lífeyrissjóða sem hér segir:

Lífeyrissjóður Fjárhæð kr. Hlutfall
Almenni lífeyrissjóðurinn 32.010.454 0,970%
Eftirlaunasjóður FÍA 11.649.165 0,353%
Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar 561.008 0,017%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L050EsH 4.323.061 0,131%
Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands 907.513 0,028%
Festa lífeyrissjóður 323.685.091 9,809%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 155.069.200 4,699%
Gildi lífeyrissjóður 1.120.415.392 33,952%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 15.048.213 0,456%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L140LsA 2.079.030 0,063%
Lífeyrissjóður bankamanna - aldur 20.889.296 0,633%
Lífeyrissjóður bankamanna - hlutfall 20.179.786 0,612%
Lífeyrissjóður bænda 11.434.662 0,347%
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 23.380.832 0,709%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L510LsN 627.009 0,019%
Lífeyrissjóður Rangæinga 22.077.313 0,669%
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarkaupstaðar 3.201.045 0,097%
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf. 2.425.534 0,074%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L600LsH 1.336.519 0,041%
Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar 1.171.517 0,036%
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 20.988.298 0,636%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A 165.530.348 5,016%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B 98.836.402 2,995%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A 59.136.839 1,792%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V 18.150.257 0,550%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L700LsV 2.211.031 0,067%
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 1.320.019 0,040%
Lífsverk, lífeyrissjóður 5.329.576 0,162%
Lífeyrissjóður verslunarmanna 440.457.248 13,347%
Lífeyrissjóður Vestfirðinga 58.163.325 1,763%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 77.584.101 2,351%
Sameinaði lífeyrissjóðurinn 90.536.784 2,744%
Stafir lífeyrissjóður 78.673.116 2,384%
Stapi lífeyrissjóður 345.663.403 10,475%
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 64.994.422 1,970%
Samtals 3.330.046.809 100,000%

Við greiðslu fjárframlags ársins 2016, í október 2016, skal endurreikna, og leiðrétta ef þörf er á, fjár­framlag ársins 2015 á grundvelli endurskoðaðra upplýsinga um gjaldstofn tryggingagjalds ársins 2014.

4. gr.

Leiðrétting fjárframlags ársins 2014.

Endurskoðaður gjaldstofn tryggingagjalds vegna ársins 2013 er kr. 948.696.189.180. Mismunur áætlaðs gjaldstofns tryggingagjalds ársins 2013 skv. 3. gr. reglugerðar nr. 1045/2014, um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2014 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða, og endurskoðaðs gjald­stofns tryggingagjalds vegna ársins 2013 er kr. 926.198.870 til hækkunar. Fjárframlag ríkis­sjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2014 nam 0,325% af gjaldstofni trygg­inga­gjalds, sbr. lög nr. 177/2006, um breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald. Leiðrétt­ing fjárframlags ársins 2014, frá því sem það var ákvarðað með reglugerð nr. 1045/2014, nemur því samtals kr. 3.010.146, til hækkunar. Áætlað fjárframlag ársins 2015 eins og það er ákvarðað skv. 3. gr. hækkar um þær fjárhæðir sem tilgreindar eru í eftirfarandi töflu:

Lífeyrissjóður Fjárhæð kr. Hlutfall
Almenni lífeyrissjóðurinn 34.736 1,154%
Eftirlaunasjóður FÍA 10.164 0,338%
Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar 500 0,017%
Eftirlaunasj. starfsm. Hafnarfjarðarkaupstaðar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L050EsH) 4.356 0,145%
Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands 877 0,029%
Festa lífeyrissjóður 306.502 10,182%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 123.434 4,101%
Gildi lífeyrissjóður 1.084.665 36,034%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 15.064 0,500%
Lífeyrissjóður Akraneskaupstaðar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L140LsA) 2.345 0,078%
Lífeyrissjóður bankamanna - aldur 19.113 0,635%
Lífeyrissjóður bankamanna - hlutfall 18.925 0,629%
Lífeyrissjóður bænda 12.349 0,410%
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 22.397 0,744%
Lífeyrissjóður Neskaupstaðar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L510LsN) 503 0,017%
Lífeyrissjóður Rangæinga 18.247 0,606%
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarkaupstaðar 2.754 0,092%
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf. 2.665 0,089%
Lífeyrissjóður starfsm. Húsavíkurkaupstaðar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L600LsH) 1.448 0,048%
Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar 1.380 0,046%
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 22.976 0,763%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A 132.641 4,406%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B 97.068 3,225%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A 50.542 1,679%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V 16.043 0,533%
Lífeyrissjóður starfsmanna Vestmannaeyjabæjar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L700-LsV) 1.963 0,065%
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 1.054 0,035%
Lífsverk, lífeyrissjóður 4.897 0,163%
Lífeyrissjóður verslunarmanna 296.781 9,859%
Lífeyrissjóður Vestfirðinga 57.035 1,895%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 74.521 2,476%
Sameinaði lífeyrissjóðurinn 91.296 3,033%
Stafir lífeyrissjóður 73.299 2,435%
Stapi lífeyrissjóður 345.164 11,467%
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 62.442 2,074%
Samtals 3.010.146 100,000%

5. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 22. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breyt­ingum, og öðlast þegar gildi. Jafnframt eru felldar úr gildi eldri reglugerðir sama efnis.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 25. nóvember 2015.

F. h. r.

Lilja Sturludóttir.

Anna V. Ólafsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica