Fjármála- og efnahagsráðuneyti

1120/2016

Reglugerð um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2016 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða. - Brottfallin

1. gr.

Jöfnun örorkubyrði lífeyrissjóða.

Stuðla skal að því að mismunandi örorkubyrði lífeyrissjóða verði jöfnuð eins og nánar greinir í reglugerð þessari. Ríkissjóður veitir árlegu fjárframlagi til lífeyrissjóða til þess að ná því markmiði samkvæmt ákvæðum VI. kafla laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breytingum.

Í samræmi við VI. kafla laga nr. 113/1990, skal fjárframlag ríkissjóðs til jöfnunar örorkubyrði líf­eyris­sjóða fyrir árið 2016 nema 0,325% af gjaldstofni tryggingagjalds skv. III. kafla laga nr. 113/1990. Framlagið skal byggjast á upplýsingum ríkisreiknings um áætlaðan gjaldstofn trygg­inga­gjalds næstliðins árs.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið annast úthlutun og greiðslu framlags til jöfnunar örorkubyrði líf­eyris­sjóða samkvæmt reglugerð þessari.

2. gr.

Skipting framlagsins milli lífeyrissjóða.

Framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða skal skipt milli lífeyrissjóða með eftirfarandi hætti:

Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í heildarörorkulífeyrisgreiðslum allra lífeyrissjóða á næstliðnu ári.

Fundin er hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í skuldbindingum lífeyrissjóða til greiðslu örorkulífeyris umfram 10% af heildarlífeyrisskuldbindingum sjóðanna í framtíðinni vegna væntanlegra iðgjalda miðað við tryggingafræðilega stöðu lífeyrissjóða við lok næstliðins árs. Nú hefur lífeyrissjóður nýtt heimild samkvæmt lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, til þess að ákveða lágmark tryggingaverndar þannig að iðgjaldi sé varið að hluta til öflunar lífeyrisréttinda í séreign og skal þá verðmæti iðgjaldsgreiðslna vegna réttinda sem aflað er í séreign talið til skuldbindinga sjóðsins í framtíðinni þegar fundin er hlutdeild sjóðsins skv. 1. málsl.

Meðaltalshlutfall skv. 1. og 2. tölul. myndar hlutdeild hvers lífeyrissjóðs í framlagi til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða.

3. gr.

Úthlutun fjárframlags árið 2016.

Samkvæmt 19. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, skal fjárframlag til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2016 renna til lífeyrissjóða sem hafa starfsleyfi frá fjármála- og efnahags­ráðherra, sbr. ákvæði laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi líf­eyris­sjóða. Áætlaður gjaldstofn tryggingagjalds árið 2015 nemur samkvæmt ríkisreikningi 2015 sam­tals kr. 1.112.935.853.998 og er áætlað fjárframlag ársins 2015 til jöfnunar örorkubyrði líf­eyris­sjóða því með vísan til 1. gr. samtals kr. 3.617.041.525 og skiptist það milli lífeyrissjóða sem hér segir:

Lífeyrissjóður Fjárhæð kr. Hlutfall
Almenni lífeyrissjóðurinn 37.219.357 1,029%
Eftirlaunasjóður FÍA 10.977.721 0,304%
Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar 560.641 0,016%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L050EsH 4.448.961 0,123%
Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands 850.005 0,024%
Festa lífeyrissjóður 353.493.468 9,773%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 165.967.950 4,589%
Gildi lífeyrissjóður 1.302.116.866 36,0%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 16.385.198 0,453%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L140LsA 2.314.907 0,064%
Lífeyrissjóður bankamanna-aldur 17.976.696 0,497%
Lífeyrissjóður bankamanna-hlutfall 16.150.090 0,447%
Lífeyrissjóður bænda 14.413.910 0,399%
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 24.523.542 0,678%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L510LsN 488.301 0,014%
Lífeyrissjóður Rangæinga 24.487.371 0,677%
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarkaupstaðar 3.219.167 0,089%
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf. 3.128.741 0,087%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L600LsH 1.374.476 0,038%
Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar 2.423.418 0,067%
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 23.818.218 0,659%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A 200.637.293 5,547%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B 109.596.358 3,030%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A 66.209.945 1,831%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V 20.978.841 0,580%
Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L700LsV 2.513.844 0,070%
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 1.663.839 0,046%
Lífsverk lífeyrissjóður 8.554.303 0,237%
Lífeyrissjóður verslunarmanna 477.955.867 13,214%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 79.412.147 2,196%
Sameinaði lífeyrissjóðurinn 96.050.538 2,656%
Stafir lífeyrissjóður 79.032.357 2,185%
Stapi lífeyrissjóður 378.631.907 10,468%
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 69.465.282 1,921%
Samtals 3.617.041.525 100,000%

Við greiðslu fjárframlags ársins 2017, í október 2017, skal endurreikna, og leiðrétta ef þörf er á, fjárframlag ársins 2016 á grundvelli endurskoðaðra upplýsinga um gjaldstofn tryggingagjalds ársins 2015.

4. gr.

Leiðrétting fjárframlags ársins 2015.

Endurskoðaður gjaldstofn tryggingagjalds vegna ársins 2014 er kr. 1.014.526.758.430. Mismunur áætlaðs gjaldstofns tryggingagjalds ársins 2014 skv. 3. gr. reglugerðar nr. 1095/2015, um úthlutun og greiðslu fjárframlags ársins 2015 til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða, og endurskoðaðs gjald­stofns tryggingagjalds vegna ársins 2014 er kr. 872.259.811 til lækkunar. Fjárframlag ríkis­sjóðs til jöfnunar örorkubyrði lífeyrissjóða fyrir árið 2015 nam 0,325% af gjaldstofni trygg­inga­gjalds, sbr. lög nr. 177/2006, um breyting á lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald. Leið­rétting fjárframlags ársins 2015, frá því sem það var ákvarðað með reglugerð nr. 1095/2015, nemur því samtals kr. 2.834.844 til lækkunar. Áætlað fjárframlag ársins 2016 eins og það er ákvarðað skv. 3. gr. hækkar um þær fjárhæðir sem tilgreindar eru í eftirfarandi töflu:

Lífeyrissjóður Fjárhæð kr. Hlutfall
Almenni lífeyrissjóðurinn 27.498 0,970%
Eftirlaunasjóður FÍA 10.007 0,353%
Eftirlaunasjóður Reykjanesbæjar 482 0,017%
Eftirlaunasj. starfsm. Hafnarfjarðarkaupstaðar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L050EsH) 3.714 0,131%
Eftirlaunasj. starfsm. Útvegsbanka Íslands 780 0,028%
Festa lífeyrissjóður 278.056 9,809%
Frjálsi lífeyrissjóðurinn 133.209 4,699%
Gildi lífeyrissjóður 962.469 33,952%
Íslenski lífeyrissjóðurinn 12.927 0,456%
Lífeyrissjóður Akraneskaupstaðar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L140LsA) 1.786 0,063%
Lífeyrissjóður bankamanna-aldur 17.945 0,633%
Lífeyrissjóður bankamanna-hlutfall 17.335 0,612%
Lífeyrissjóður bænda 9.823 0,347%
Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga 20.085 0,709%
Lífeyrissjóður Neskaupstaðar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L510LsN) 539 0,019%
Lífeyrissjóður Rangæinga 18.965 0,669%
Lífeyrissjóður starfsmanna Akureyrarkaupstaðar 2.750 0,097%
Lífeyrissjóður starfsm. Búnaðarbanka Íslands hf. 2.084 0,074%
Lífeyrissjóður starfsm. Húsavíkurkaupstaðar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L600LsH) 1.148 0,041%
Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar 1.006 0,036%
Lífeyrissjóður starfsmanna Reykjavíkurborgar 18.030 0,636%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-A 142.196 5,016%
Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins-B 84.904 2,995%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-A 50.800 1,792%
Lífeyrissjóður starfsmanna sveitarfélaga-V 15.592 0,550%
Lífeyrissjóður starfsmanna Vestmannaeyjabæjar (Lífeyrissj. starfsm. sveitarfélaganna-B L700-LsV) 1.899 0,067%
Lífeyrissjóður Tannlæknafélags Íslands 1.134 0,040%
Lífsverk lífeyrissjóður 4.578 0,162%
Lífeyrissjóður verslunarmanna 378.367 13,347%
Lífeyrissjóður Vestfirðinga 49.964 1,763%
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja 66.647 2,351%
Sameinaði lífeyrissjóðurinn 77.774 2,744%
Stafir lífeyrissjóður 67.583 2,384%
Stapi lífeyrissjóður 296.936 10,475%
Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 55.832 1,970%
Samtals 2.834.844 100,000%

5. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 22. gr. laga nr. 113/1990, um tryggingagjald, með síðari breyt­ingum, og öðlast þegar gildi. Jafnframt er felld úr gildi eldri reglugerð nr. 1095/2015 sama efnis.

Fjármála- og efnahagsráðuneytinu, 6. desember 2016.

F. h. r.

Haraldur Steinþórsson.

Anna V. Ólafsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica