Viðskiptaráðuneyti

324/2008

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 243/2006, um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar nr. 809/2004 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB að því er varðar upplýsingar í lýsingum, svo og framsetningu þeirra, upplýsingar felldar inn með tilvísun, og birtingu lýsinganna, svo og dreifingu auglýsinga, með síðari breytingum. - Brottfallin

1. gr.

Reglugerð þessi er sett vegna gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 211/2007 frá 27. febrúar 2007, sbr. 2. gr.

2. gr.

Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 113/2007 frá 28. september 2007 gildir eftirtalin EB-gerð hér á landi, með þeim breytingum og viðbótum sem leiða af IX. viðauka við EES-samninginn um fjármálaþjónustu, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 211/2007 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 809/2004 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2003/71/EB að því er varðar fjármálaupplýsingar í lýsingum þegar um er að ræða útgefanda sem hefur að baki margþættan fjármálaferil eða hefur tekið á sig umtalsverðar fjármálaskuldbindingar.

3. gr.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar og EB-gerðin eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB og jafnframt sem fylgiskjöl með reglugerð þessari (fylgiskjöl I og II).

4. gr.

Ef ósamræmi er milli íslensks og ensks texta reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar nr. 211/2007 skal skýra íslenska textann með hliðsjón af enska textanum.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 54. gr. laga nr. 108/2007, um verðbréfaviðskipti, og öðlast þegar gildi.

Viðskiptaráðuneytinu, 12. mars 2008.

Björgvin G. Sigurðsson.

Áslaug Árnadóttir.

Fylgiskjöl.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica