Félags- og tryggingamálaráðuneyti

297/2008

Reglugerð um (7.) breytingu á reglugerð nr. 595/1997 um heimilisuppbót og frekari uppbætur samkvæmt lögum um félagslega aðstoð. - Brottfallin

1. gr.

Í stað orðanna "9. og 10. gr. laga nr. 118/1993" í 1. gr. kemur: 8. og 9. gr. laga nr. 99/2007.

2. gr.

2. málsl. 3. mgr. 4. gr. fellur brott.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr.:

  1. 4. málsl. 1. mgr. 8. gr. fellur brott.
  2. Í stað orðanna "15. gr. laga nr. 117/1993" í 5. málsl. 1. mgr., sem verður 4. málsl., kemur: 21. gr. laga nr. 100/2007.

4. gr.

Orðin "tekjutryggingarauka og" í 2. málsl. 2. mgr. 9. gr. falla brott.

5. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 2. mgr. 14. gr. laga nr. 99/2007 um félagslega aðstoð, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. apríl 2008.

Félags- og tryggingamálaráðuneytinu, 27. mars 2008.

Jóhanna Sigurðardóttir.

Ágúst Þór Sigurðsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica