Félagsmálaráðuneyti

343/1977

Reglugerð um álagningu gatnagerðargjalds við byggðar götur að Hlöðum í Fellahreppi. - Brottfallin

1. gr.

            Húseigendur Hlöðum í Fellahreppi, N-Múlasýslu, skulu greiða gatnagerðargjöld til sveitars,jóðs Fellahrepps fyrir hús og lóðir um leið og götur eru lagðar bundnu slitlagi, B-gjald.

            Við álagningu þessara gatnagerðargjalda skal nota eftirfarandi einingartölur:

1.  Einbýlishús að 400 m3 m/bifreiðageymslu ..................................... kr.        250 000

2.  Parhús að 400 m3 ................................................................................ -  200 000

3.  Íbúðarhús m/allt að 4 íbúðum og raðhús á einni hæð að 400 m3 ........-        160 000

4.  Raðhús á 2 hæðum .............................................................................. -  120 000

5.  Fjölbýlishús m/allt að 8 íbúðum 2 hæðir að 300 m3 ........................... -      100 000

6.  Fjölbýlishús m/fleiri en 8 íbúðum 3 hæðir 300 m3 ............................. -         70 000

7.  Verslunar- og skrifstofuhús pr. m3 ...................................................... -           400

8.  Iðnaðarhús og vörugeymslur pr. m3 .................................................... -           300

9.  Umframstærðir í íbúðarhúsum pr. m3 ................................................. -            400

10. Útihús og vélageymslur pr. m3 ........................................................... -            200

11. Viðbyggingar við eldri hús, ef húsið m/viðbyggingu verður meira                 

      en 400 m3 pr. mg ................................................................................. -         400

12. Lóðarhafar greiða pr. m2 lóðar ............................................................ -            80

13. Lagningu slitlags á bifreiðastæði og gangstiga innan lóðarmarka greiða eigendur sjálfir.

14. Allar framangreindar einingatölur miðast við byggingavísitölu1. ágúst 1977. 

 

2. gr.

      Gatnagerðargjöld skv. 1. grein skulu umreiknuð til samræmis við þá byggingavísitölu, sem í gildi er, þegar lagning bundins slitlags for fram. (breyting frá 1.

áyí st 1977 vísitala 152).

 

3. gr

      Gatnagerðargjald skv. 1. grein skal greitt með 5 jöfnum greiðslum í fyrsta skipti hinn 1. ágúst það ár, sem lagning for fram og síðan 1. ágúst ár hvert næstu 4 árin, síðustu greiðslu þarf þó ekki að inna af hendi, fyrr en endanlega hefur verið gengið frá viðkomandi götu með gangstétt.

 

4. gr.

            Vextir af lánum vegna gatnagerðargjalda skv. 3. grein skulu vera hinir sömu og almennir vextir Byggðasjóðs á hverjum tíma.

            Verði dráttur á endanlegum frágangi sbr. 3. grein, má eigi reikna vexti af síðustu greiðslu nema eitt ár, eins og ef enginn dráttur hefði orðið.

 

5. gr.

            Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á og gengur það ásamt vöxtum, fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla, næstu fimm ár eftir 1. gjalddaga. Tekur þessi kvöð einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjald skv. reglugerð þessari lögtaki, skv. lögum nr. 29/1885.

            Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt of hreppsnefnd Fellahrepps, stað­festist hér með, samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51,/1974, sbr. lög nr. 31/1975, til þess að öðlast þegar gildi.

Félagsmálaráðuneytið, 26. september 1977.

 

F. h. r.

Jón S. Ólafsson.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica